SLU-nyhet

Utlysning: forskningsmedel för hållbart jordbruk

Publicerad: 28 april 2022
jord i en hand.

Sju nya utlysningar i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppna mellan den 1 april och den 31 maj.

Det övergripande målet för utlysningarna är att finansiera EJP SOIL-partners (däribland SLU) och kopplade tredje parters projekt inom områdena jordbruksvetenskap, ekologi, mark- och klimatvetenskap.

Fokus för EJP SOIL och utlysningarna är att främja hållbart jordbruk, bland annat genom att finansiera forskning kopplat till klimatanpassning och bevarande av ekosystemtjänster i marken. 

Sju utlysningar (7 x 1.75 M€) är aktuella i den här omgången. Läs mer på EJP SOIL:s officiella hemsida.

Ett informationsmöte om utlysningarna kommer att hållas på Zoom onsdagen den 4/5 kl. 14.30 - 15.30. Inbjudan skickas via mejl till alla berörda institutioner.