SLU-nyhet

Matfiskodlarna stöttar forskning på SLU om fiskodling i sötvatten

Publicerad: 17 februari 2022
Röding i en håv. Foto.

Kunskapsbehovet är stort inom den svenska matfiskodlingen. Nu väljer branschorganisationen Matfiskodlarna att stötta forskning om odlad laxfisk på Sveriges lantbruksuniversitet under tre års tid.

Fisk är hälsosam och god mat, men överfiske, klimatförändringar, ödeläggelse av livsmiljöer och övergödning bidrar till att fiskbestånden minskar såväl i världshaven som i våra svenska vatten. Detta innebär ökande behov av vattenbruk. Matfiskodlarna väljer nu att stötta forskning om fiskodling i sötvatten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med totalt 450 000 kronor under tre år.

Inom vattenbruk har fiskproducenterna goda möjligheter att påverka olika hållbarhetskriterier för fiskodlingen, oavsett om den sker på land eller i sjöar och hav. Här kan forskningen ha en viktig roll, både genom att utveckla befintliga metoder och genom att hitta nya, bättre lösningar som gagnar miljö och klimat och samtidigt ger välmående fiskar med bra näringsinnehåll.

I Sverige är vattenbruk ännu en väldigt liten bransch, om man jämför med flera av våra nordiska grannar. En stor andel av den fisk som vi svenskar äter idag är importerad och transporterad långa sträckor. Det saknas forskning baserad på svenska förhållanden och det finns ett behov av mer vetenskapligt baserade skötselplaner.

– Syftet med vårt stöd är att ge SLU möjligheter att ta fram nya lösningar och att utnyttja kunskap som redan finns för att lösa utmaningar som gäller specifikt för svenska förhållanden. Det finns också ett stort behov av kunskapsspridning kring vattenodling till konsumenter, myndigheter och regioner, och där ser vi att SLU gör ett viktigt och bra jobb, säger Wenche Hansen, VD för Matfiskodlarna.

Anders Kiessling, professor i akvakultur på SLU, är mycket tacksam över tillskottet:

– Vi sätter stort värde på Matfiskodlarnas donation, som kommer gå till tillämpade forskningsprojekt. Stödet gör att vi som forskar inom vattenbruk får möjlighet att ta fram objektiva fakta för mer praktiska frågeställningar, och det i en svensk kontext.

Läs mer om SLU:s akvakulturverksamhet här:
www.slu.se/aquaculture

För mer information om Matfiskodlarna:
https://matfiskodlarna.se

Kontaktpersoner

Anders Kiessling, professor i akvakultur, institutionen för husdjurens utfordring och vård, SLU
Anders.kiessling@slu.se, 070–391 93 99

Wenche Hansen, VD, Matfiskodlarna
Wenche@matfiskodlarna.se, 073–095 98 39

Åsa Formo, fundraiser, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
Asa.formo@slu.se, 018–67 25 70


Kontaktinformation