SLU-nyhet

Tvärvetenskap i fokus när forskare möttes i Ekenäs

Publicerad: 03 oktober 2022
En grupp på 15 personer sitter i en stentrappa framför en herrgård. Foto.

SLU's fyra framtidsplattformar bjöd in seniora såväl som juniora SLU-forskare till Ekenäs herrgård, för tre dagars diskussioner kring interdisciplinär forskning. I fokus stod miljö och hållbarhet i kombination med skogen, maten, hälsan och de urbana landskapen. Vi bad om några reflektioner från deltagarna, om forskarlägret gav mersmak till framtida projekt, såväl som ansökningar, över de disciplinära gränserna.

När hösten stod i sin finaste prakt begav sig ett gäng SLU-forskare till Ekenäs gård strax utanför Flen i Sörmland. Gruppen bestod av forskare från olika delar av SLU, alla med en nyfikenhet och intresse för att under tre dagar få chansen att delta i tvärvetenskapliga diskussioner.

Bakgrund och syfte

Syftet var att identifiera nya länkar mellan framtidsplattformarnas intresseområden, bygga broar mellan forskningsfält genom att bekanta sig med nya kollegor och deras expertisområden och forskningsfält. Förhoppningen var att ge inspiration och skapa ett forum för nyfikna samtal med miljö och hållbarhet i kombination med skogen, maten, hälsan och de urbana landskapen som utgångspunkt för diskussionerna.

Forskarlägret annonserades i form av en utlysning riktad till alla SLU-forskare och doktorander. Urvalet av platserna gjordes utifrån ett antal kriterier, bland annat bedömdes ansökningarna baserat på vilken multi- och transdisciplinär potential de hade med syfte att skapa optimala interaktioner inom en mindre kollegial grupp. Ambitionen var också att få representanter från alla fakulteter och ett flertal institutioner.

Att mötas över de ’disciplinära sanningarna’

Marie Stenseke inledde första dagen med att bjuda på en inspirationsföreläsning om tvärvetenskap. Marie figurerar ofta i interdisciplinära sammanhang och bidrar med redskap för tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare som korsar gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Hon kommer även att leda SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). 

Det är viktigt att få insikt om hur man behöver jobba för att mötas över de ’disciplinära sanningarna’ och förhoppningen var att starta igång en process hos deltagarna. Genom att åka iväg i några dagar och lämna sin vanliga miljö och skapa tid för reflektion och djuplodande diskussioner om olika begrepp, metoder, kompetenser, tillvägagångssätt, gav inspiration till hur man skulle kunna jobba på andra sätt, ihop med andra som man kanske inte innan såg som en möjlighet. 

– Alla måste inte jobba tvärvetenskapligt, men många behöver bli bättre på det och vi behöver bli fler som jobbar på ett ändamålsenligt sätt med tvärvetenskap för att kunna leverera bättre kunskaper och göra inspel i fråga om dagens samhällsutmaningar (citat Marie Stenseke).

Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt vid SLU genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser. 

"Speed dating" och "Bäst i test" som uppvärmningsövningar 

Efter introduktionen stod "Speed dating" på programmet, där deltagarna på tid fick presentera sig och berätta om "En utmaning jag ser i min egen forskning eller inom mitt forskningsfält". En av deltagarna konstaterade att en sådan här övning också vore värdefull att ha med sina kollegor på sin egen institution, som en grund för att skapa förutsättningar för fler och bättre samarbeten. "Bäst i test-leken" genomfördes som en lagtävling för att lära känna varandra och påbörja samarbetet, som en uppvärmningsövning och kick-off inför dag två och tre.

Dag två bestod av olika diskussionsövningar, där en av övningarna gick ut på att diskutera sig fram till ett syfte och en preliminär titel för ett potentiellt framtida tvärvetenskapligt projekt. Två titlar mejslades fram efter livliga diskussioner: "Transformation towards sustainable production in a multifunctional landscape" och "Lost and found farmers: Effect of land-use change on the rural environment".

Vad tyckte deltagarna?

Hur kan forskare söka/hitta varandra över institutions- och fakultetsgränserna? Under utvärderingen mot slutet av sista dagen konstaterades det i gruppen, att infrastrukturen eller systemet i sig, inte stödjer och/eller motiverar detta på ett optimalt sätt idag. Här finns mycket att göra för att skapa bättre förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten, vilket också ligger i linje med att uppnå "Ett SLU". Olika forum, som exempelvis detta event, kan stödja och bidra till att möten över de vetenskapliga gränserna sker. 

Några reflektioner från tre av deltagarna:

- Att få chansen att mötas så här ger oss chansen att reflektera över gemensamma utmaningar, oavsett forskningsområde, menar Jeannette Eggers, programchef vid institutionen för skoglig resurshushållning. Det skulle vara givande att få möjlighet att arbeta mera över de disciplinära gränserna, vi har mycket att lära av varandra. Förutsättningarna för tvärvetenskapliga samarbeten behöver dock bli bättre, såväl som att skriva gemensamma ansökningar, anser Jeannette. Tänk om det på ett smidigt sätt gick att söka efter olika kompetenser inom SLU, samt vilka utmaningar som finns inom de olika disciplinerna. Det är svårt att få en överblick om allt som pågår på ens egen institution, än mindre hela SLU, konstaterar hon. 

- Jag lärde mig att rådgivning på landsbygden har liknande utmaningar som de inom djurproduktion, växtodling och skogsbruk, berättar Luis Andrés Guillén Alm, postdoktor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Genom att få denna chans, att spendera tid tillsammans under tre inspirerande dagar, ser jag nu möjligheter att utöka mitt arbete och lära av andra. Vi har redan nu börjat samarbeta och fundera på hur vi kan arbeta över sektorerna, berättar Luis vidare.

- Det kändes "lyxigt" att få tid att prata tvärvetenskap med andra forskare, att nätverka och lära känna kollegor – sådana tillfällen är få, konstaterar Lena-Mari Tamminen, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper. Det var en positiv upplevelse att få möjlighet att vara kreativ utan att behöva prestera och leverera på riktigt. Att mötas över disciplinerna och komma till samsyn är en process som måste få ta sin tid, där alla behöver vara bjussiga och ha ett öppet sinne, att exempelvis inte se skillnader i synsätt som problem, tänker Lena-Mari.

Popcorn-evaluation

Som en del av utvärderingen användes en övning som kallas "Popcorn-evaluation", där varje deltagare fick säga ett sammanfattande ord som beskrev, eller summerade kärnan av dessa dagar. Ord fortsatte att "poppa" tills orden började ta slut och som ordmolnet nedan visar så var ord som diskussion, roligt, möjlighet, kreativitet, samarbete och respekt återkommande:

Är forskarlägret ett återkommande koncept?

- Vi samarbetar på flera sätt med de övriga tre framtidsplattformarna, men det var första gången som vi tillsammans arrangerade ett forskarläger. Det gav definitivt mersmak, konstaterar Susanna Sternberg Lewerin, programchef för SLU Future One Health. Det är inte alls omöjligt att det kommer en ny chans att ansöka om en plats nästa år, men jag vågar inte lova något i nuläget, säger Susanna. Man brukar ju säga att en gång är ingen gång, konceptet behöver "jobbas in" så att fler får kännedom om möjligheten att söka och känner sig nyfiken på konceptet, menar hon. Tänk om vi då skulle få in 100 ansökningar? Det hade varit ett positivt tecken på intresset och ambitionen att arbeta mer över de disciplinära gränserna inom SLU

Text: Eva-Stina Lindell