SLU-nyhet

Hälsosamma livsmedelssystem i fokus på Uppsala Health Summit

Publicerad: 24 oktober 2022
En skördetröska som arbetar på ett stort gult fält. Foto.
Årets toppmöte Uppsala Health Summit tar sig an utmaningarna kring våra livsmedelssystem och hur de kan göras mer hälsosamma, rättvisa och hållbara. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Årets toppmöte Uppsala Health Summit 25-26 oktober tar sig an utmaningarna kring våra livsmedelssystem och hur de kan göras mer hälsosamma, inkluderande, rättvisa och hållbara.

Uppsala Health Summit kommer att diskutera livsmedelssystemens påverkan på den globala folkhälsan. Toppmötet arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Läkemedelsverket, Örebro universitet, Region Uppsala, Uppsala kommun och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

På mötet kommer frågor diskuteras som rör hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion. Bland deltagarna finns internationella aktörer från akademin, industrin, civila samhället och offentlig sektor med expertis inom kopplingen mellan mat och hälsa. Bland de inbjudna talarna finns bland annat dr. Francesco Branca, Världshälsoorganisationens (WHO) chef för nutrition och livsmedelssäkerhet, Marie-Chantal Messier, Global Head of Food and Industry Affairs på Nestlé, dr Anders Nordström, ambassadör för global hälsa vid Utrikesdepartementet, och WHO:s Afrikachef, dr Mathidiso Moeti.

I samband med mötet lanseras en rapport som ger en överblick över de rådande utmaningarna och förändringar som bör vidtas för att göra livsmedelsystemen mer hälsosamma och hållbara. Rapporten kan laddas ner på Uppsala Health Summits hemsida.