SLU-nyhet

Albin Gräns – en av de som får SLU:s karriärbidrag!

Publicerad: 24 september 2021
Foto: Albin Gräns, SLU

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

 

 

Foto: Man tittar på fisk i mikroskop

Albin berättar själv om vad han har för planer för sitt arbete under denna period: ”Jag kommer att arbeta för att möjliggöra utveckling av ett hållbart vattenbruk. I min forskning försöker jag minimera ekonomiska förluster för vattenbrukare genom att skapa god djurvälfärd för fisken. Detta gör jag genom att:

  1. utvärdera bedövningsmetoder vid fiskslakt och optimera dessas funktionalitet utifrån varje arts egna förutsättningar,
  2. bedöma, och beskriva fiskars olika behov med hjälp av inopererade biosensorer som möjliggör att kontinuerligt mäta fysiologiska och beteendemässiga stressindikatorer i frisimmande fisk, samt
  3. förhindra insjuknande i, och skador orsakade av, hjärt-kärlsjukdomar hos fisk.”