SLU-nyhet

Summering av 2021 för Drylands Transform

Publicerad: 21 december 2021
Ett stort träd i ett torrområde i Rupa, Uganda.

Varje år har sina utmaningar och Covid-19 har under 2021 varit en av dem. Trots det har Drylands Transform med lokal förankring påbörjat arbetet i de fyra projektområdena som ligger på båda sidor gränsen mellan Uganda och Kenya. Projektet har också växt en hel del under året då flera yngre forskare har knutits till arbetet.

2021 håller på att ta slut och vi har alla varit tvungna att vara flexibla på grund av alla restriktioner relaterade till Covid-19. Därför är det fortfarande många av forskarna inom projektet som ännu inte besökt något av projektområdena. Men ändå, och tack vare ett lyckat samarbete, så pågår arbetet på plats och projektet är redan välkänt och välkommet i alla fyra projektområdena i Kenya och Uganda. Under 2021 har mycket arbete pågått i projektet.

Läs mer om exempel på pågående projektarbete på den engelska sidan.

Fakta:

Logotype for the project Drylands Transform

Drylands Transform

Drylands Transform är ett 4-årigt forskningsprojekt, finansierat av Formas, som startade under Covid-19 pandemin i Oktober 2020. Projektet har en interdisciplinär forskargrupp som representerar SLU och sju andra universitet och internationella organisationer från Sverige, Kenya och Uganda. 

Besök den engelska sidan för Drylands Transform.


Kontaktinformation