SLU-nyhet

Träd ger mer arbete för Östafrikanska småbrukare men är också till stor nytta

Publicerad: 05 maj 2020
Stort fält framför litet hus med tvätt och en ko. Foto.

I Östafrika kämpar många jordbrukare med att försörja sin familj på gårdar som är mindre än en hektar. Ylva Nyberg, doktorand på SLU, har undersökt vilken betydelse det har om jordbrukarna kombinerar grödorna med djur och träd. Hon har bland annat sett att fler träd innebär en högre arbetsbörda men också att de bidrar till att gården har en högre andel inkomster från gårdsproduktionen.

– Vi vill belysa de viktiga roller som både träd och djur har i jordbrukssystem och visa på den nytta man får genom att ha diversifierad produktion med smarta samspel. Till exempel att träd ger foder till djuren som ger gödsel till grödorna som ger mat till människorna som ger gödsel till träden. Jordbruk behöver vara cirkulära och det blir extra tydligt på de här små jordbruken, säger Ylva Nyberg, som tillsammans med sina kollegor har publicerat en artikel i tidskriften Agricultural Systems.

Hon har besökt 20 små jordbruk i Kenya som en del av sitt doktorandarbete. Det var gårdar med låg respektive hög täthet av träd, vissa hade nötkreatur andra inte. Syftet var att undersöka hur djur och träd påverkade olika ekosystemtjänster, till exempel produktionen på gården, vatteninfiltration, näringsomsättning och kulturella tjänster.

Många olika grödor, djur och allt oftare träd

Jämfört med de flesta svenska jordbruk är de småskaliga jordbruken i Kenya varierade. De flesta odlar majs, bönor och sötpotatis men på en gård kan det finnas 10-12 grödor. De vanligaste djuren är kycklingar, nötkreatur och getter. Allt fler jordbrukare odlar också träd eftersom ved har blivit svårare att få tag på de senaste åren. Men träd odlas också för frukt, foder och medicin. Träden kan också ha kulturella värden. Även gårdar med få träd såg till att ha träd närmast gården för att få skugga – ofta är det en plats där man umgås. Vissa träd hade rituell betydelse till exempel som skydd mot sjukdom och gräl. Eller att dekoreras till jul.

Produkterna från jordbruket används framförallt inom gården men överskottet av ved, frukt eller majs säljs. Pengarna går vanligtvis till mat, skolgång för barnen och mobiltelefonen. De som hade en ko hade mindre kostnader för inköpt mat. Och de som kunde få ved från den egna gården kunde ofta använda mer ved än de som behövde köpa in det.

Fler träd - både arbete och nytta

Studien visade att högre träddensitet på en gård ledde till högre arbetsbörda. Grenarna måste kapas för att inte skugga grödorna och rötterna måste hållas efter. Själva skörden av frukt och foder från träden tar också tid. De som hade många träd odlade också ett större antal grödor.

– Stora familjer verkade kunna utnyttja sina gårdar bättre på grund av tillgänglig arbetskraft. De hade både högre produktion och högre diversitet i sin produktion, säger Ylva Nyberg. Så brist på arbetskraft eller mekanisering, begränsar troligen ofta bönderna i deras produktion.

Träd för hållbart jordbruk

Diversifiering lyfts ofta fram som en väg till hållbart jordbruk. För jordbrukare är det bra att ha djur och träd som en försäkring i dåliga tider. Men det är också viktigt för hållbarhet på lång sikt eftersom det kan bidra till ökad kolinlagring, minskat näringsläckage och bättre vattentillgång enligt tidigare forskning. Ylva Nyberg mätte vatteninfiltration och tog jordprover (kväve, kol, fosfor med mera) på majsfält. Men hon hittade inget tydligt samband med närvaro av djur eller täthet av träd. Kanske var det för få gårdar för att det skulle gå att urskilja ett mönster.

Stort intresse för resultaten

Jordbrukarna som Ylva Nyberg arbetade tillsammans med var mycket intresserade av resultaten. Som tack för hjälpen fick alla gå en jordbruksutbildning som handlade om samspel mellan djur, grödor och träd. Till exempel gäller det att välja rätt sorts träd. Det finns kvävefixerande arter som inte har fått så stort genomslag ännu trots att de skulle kunna vara till stor nytta.

Under det året som Ylva Nyberg arbetade med studien hann hon prata med jordbrukarna över många koppar chai (mjölkte).

– En av kvinnorna som blev efterlängtat gravid medan studien pågick blev mycket lycklig. Senare fick jag, genom min tolk, ett foto på en bebis och en hälsning från modern som hade döpt flickan till Ylva. Det värmde och var roligt att höra att allt hade gått bra, säger Ylva Nyberg.

Vetenskaplig artikel

The role of trees and livestock in ecosystem service provision and farm priorities on smallholder farms in the Rift Valley, Kenya Ylva Nyberg, Johanna Wetterlind, Mattias Jonsson, Ingrid Öborn


Kontaktinformation