SLU-nyhet

Sensor förvarnar om aspens vårvandring i Fyrisån

Publicerad: 08 april 2020
Asp, Leuciscus aspius. Foto.

Snart börjar aspen sin vandring upp i Fyrisån genom Uppsala för att leka. I år får Upplandsstiftelsen stöd av SLU i sin övervakning av aspens vandring. När vattentemperaturen överskrider fem plusgrader larmar en sensor i Flottsund om att aspen är på väg.

Aspen är Upplands landskapsfisk och den är beroende av att kunna vandra upp i vattendrag för att kunna leka. Uppsala kommun har byggt flera fiskvägar i Fyrisån, bland annat vid Islandsfallet och Kvarnfallet i centrala Uppsala, vilket innebär att aspen når fina lekplatser mitt i staden. Upplandsstiftelsen följer projektets framgång och får nu även hjälp via den miljöövervakning som utförs av SLU.

- När det blir mer än fem plusgrader får jag ett automatiskt larm från en av SLU:s sensorer i Flottsund. Då vet jag att aspen kan börja vandra upp i Fyrisån och då kan vi börja fånga och märka fisk i Uppsala, berättar Johan Persson, Upplandsstiftelsen.

Sensorn vid Flottsund är bara en av många som kontinuerligt mäter vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag i hela landet. Den ingår i den miljöövervakning som institutionen för vatten och miljö vid SLU ansvarar för på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

- Vi använder sedan några år sensorer som kontinuerligt gör mätningar inom miljöövervakningen. Då kan vi fånga tillfälliga förändringar i vattenkvaliteten bättre. Med sensorer kan vi till exempel löpande mäta vattnens grumlighet och kunna fånga toppar i transporten av näringsämnen, som fosfor, berättar Jens Fölster, SLU.

SLU mäter bl.a. även syrgashalten med sensorer för att kunna identifiera perioder med syrebrist under sommaren.

Kontaktpersoner


Kontaktinformation