SLU-nyhet

Tågstation i Alnarp ger unika framtidsmöjligheter!

Publicerad: 14 februari 2020
Järnvägsspår, foto Martin Winkler.

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong.

Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp och om att köpa mark på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an.

– En tågförbindelse innebär helt nya möjligheter för Alnarps kunskaps- och innovationsarena. SLU:s forskning och utbildning går starkt framåt i takt med ökande intresse för miljö, mat, välbefinnande och förnyelsebara råvaror. Effektiva kommunikationer och bostäder är avgörande för att fortsätta den resan. SLU Alnarp har dessutom en lång tradition med framgångsrik samverkan med samhälle och näringsliv. Nu kan vi växla upp den till nya höjder tillsammans med aktörer som enkelt kan ta sig till vårt campus eller etablera sig i universitetets närhet, säger Håkan Schroeder, dekan på SLU i Alnarp.

- I egenskap av stor fastighetsägare i Alnarp ligger det i Akademiska Hus intresse att få till stånd spårbunden trafik i direkt anslutning till campusområdet. Det stärker möjligheterna att förverkliga målen som anges i den campusplan som vi tillsammans med SLU har tagit fram. Samtidigt skapar det förutsättningar för möten, samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv, kultur och samhälle, säger Måns Andersson, strategisk fastightsutvecklare på Akademiska Hus. 

SLU Alnarp ligger i Lomma kommun som är en attraktiv kommun i en mycket snabbt växande region. Beslutet om station i Alnarp och köpet av mark i området från Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet innebär fantastiska förutsättningar att utveckla Alnarp till en innovativ, attraktiv och hållbar plats med utgångspunkt i de befintliga värdena – universitetet, havet, grönskan, kulturmiljöerna och näringsliv – bara några minuters restid från Malmö C.

– Nu ser vi fram emot att tillsammans vidareutveckla Alnarp på ett sätt som leder oss mot vår gemensamma vision av Alnarp som en arena för samhällets framtidsfrågor, där man kan studera, arbeta och leva i en unik grön miljö, säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun.

– Det känns väldigt positivt att vi nu har ett avtal klart för stationen i Alnarp. Lommabanan betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket.

Stationen beräknas byggas under åren 2024-2026. Tågstationen i Lomma öppnar för persontågtrafik i december i år. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.