SLU-nyhet

Upptäck vår vilda natur – på distans

Publicerad: 14 oktober 2020
Kvinna vid vatten håller i en fisk. Foto.

Hur påverkas vilda djur av klimatförändringar? Hur ser fiskars livscykel ut? Och hur lever vilda djur och människor tillsammans i olika delar av världen? Vid SLU har du chansen att utforska vår vilda natur tillsammans med världsledande forskare i hela sex distanskurser.

I ett unikt kurspaket som spänner från kunskap kring gnagspår av vedinsekter i svenska skogar till de utmaningar som några av de största däggdjuren på Afrikas savanner står inför har du nu möjlighet att lära dig mer om den vilda naturen som vi alla är en del av.

 

Händer håller en liten öring. Foto.

Foto: Johanna Hägglund

För dig med stort fiskeintresse

I två kurser, en under höstterminen och en under vårterminen kan du läsa kurserna Fiskevård och Fiskekologi. Båda kurserna ges på kvartsfart på distans med två träffar i Umeå. Du kan läsa dem i vilken ordning du vill.

I kursen Fiskevård får du lära dig grunderna om fiskars livsmiljöer och hur vi håller koll på deras utbredning och antal med olika miljöövervakningsprogram. Fokus ligger på konkreta insatser för en hållbar förvaltning av fiskevatten för både fisk och människa.

I kursen Fiskekologi går vi igenom allt från en del fiskars fascinerande och långa vandringar till deras komplicerade reproduktionsbiologi. Vårt fokus är svenska söt- och kustvattensarter. Du får kunskap om varför artsammansättningen ser ut som den gör i olika vatten och de många anpassningarna olika fiskarter har utvecklat för att överleva.

Lemur. Foto.

Foto: Sheila Holmes

För dig som vill veta mer om vilda djur världen över

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld består av två kurser; förutsättningar och utmaningar, även dessa ges på kvartsfart, en under våren och en under hösten. Kurserna fokuserar på förutsättningar och utmaningar för vilda djur världen över och kan läsas i valfri ordning.

I kursen som behandlar förutsättningar undersöker vi hur vilda djur är anpassade till olika levnadsförhållanden; hur ser djursamhällena ut i olika delar av världen? Hur gör djuren i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta? Vi tittar också på människans samexistens med vilda djur världen över.

Vill du lära dig mer om hur arter i ett ekosystem påverkas och faktorer som kan förändra villkoren för de vilda djuren, som klimatförändringar, föroreningar och förlust av livsmiljöer? Då är kursen De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – utmaningar kursen för dig.

 

Älgtjur i lövskog. Foto.

Foto: Fredrik Widemo

För dig som är intresserad av viltförvaltning

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig dels till dig som arbetar eller kommer att arbeta med frågor som rör viltförvaltning, men också till dig som är intresserad av frågor som rör viltförvaltning och vill utveckla dina kunskaper inom området.

I kursen lär du dig grunderna i svensk och internationell viltförvaltning. Du får utveckla din förmåga att förstå olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltning och du lär dig att upprätta en viltförvaltningsplan.

 

Sork i skogen. Foto.

Foto: Hanna Knutsson

För dig som vill se på skogen med nya ögon

Tycker du om att ströva omkring i skogarna, andas luften, känna den mjuka mossan under skosulorna och njuta av skogen? Ta chansen att ge din upplevelse en ny dimension - läs kursen Skogens djur. Efter denna kurs kommer du kunna känna igen gnagspår i träden och veta vilka insekter som lever där. Du kommer att lära dig identifiera arter av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur och insektsordningar i svensk skog. Upplevelsen blir ännu rikare med ny kunskap. Skogens djur ges på kvartsfart.

Naturen är fantastiskt! Välkommen att utforska den tillsammans med oss på SLU.

Fakta:

Upptäck vår vilda natur – på distans

Vid SLU kan du under läsåret läsa följande kurser om vilda djur och fiskar på distans:

Vårterminen

Höstterminen