Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s utbildningar.


Det finns 29 sidor som är taggade med Utbildningsnyheter:

Doktorandkurs vidgar perspektiven kring hållbar utveckling

Stora delar av världen förlorar just nu flera vilda djurarter i snabb takt. Samtidigt ökar andra vilda djur i antal och konflikter uppstår kring skador på grödor och skog. Hur kan vi skapa en hållbar

Utbildning för klimatomställning

SLU är ett av nio lärosäten som fått regeringsuppdrag att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Regeringen meddelar att de satsar på ett nytt statligt

NOVA

Glöm inte att söka medel om du vill arrangera en NOVA-kurs. Om du har planer på att göra en kurs på doktorandnivå i samarbete med nordiska kolleger uppmanas du att ansöka om NOVA-status för din kurs.

söksiffror sfak

Ola Lindroos, vicedekan utbildningsfrågor sammanfattar vårens ansökningsomgång. Inför hösten ser det lovande ut för fakultetens program, trots en minst 10-procentig minskning i söktryck på SLU och

Så utbildas framtidens skogsskadeexperter

I slutet av sommaren 2022 startar SLU Skogsskadecentrums forskarskola sin verksamhet med den första gruppen antagna doktorander. Målsättningen är att bidra till samhället med både ny kunskap om

Regleringsbrev SLU

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för SLU. Djursjukvården ska stärkas och utbildningsplatserna veterinär och djursjukskötare utökas. Dessutom höjs hyresbidraget till NordGen i

ökat intresse för skogliga utbildningar

De nya, kortare, programmen har lockat fler studenter till SLU:s skogliga utbildningar Hösten 2021 gjordes inget intag på jägmästarprogrammet, utan istället erbjuds studenterna numera tre nya

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Öka avstånden mellan vitklöverfälten

För att komma tillrätta med fröskadegörare hos vitklöver behövs fälten flyttas cirka 2-3 kilometer varje år. Ett ökat avstånd mellan fälten kan bli en del av en växtskyddstrategi där olika metoder

Intern utlysning för förslag på mobilitetsprojekt (ICM)

SLU har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför

ECLAS2021

Årets ECLAS-konferens (ECLAS European Council of Landscape Architect Schools), organiserades av avdelningen för landskapsarkitektur, vid institutionen för stad och land i Uppsala och hölls online den

Ny Canvasguide om studiestrategier

SLU-biblioteket och studievägledningen har tillsammans tagit fram en Canvasguide om studiestrategier. Målet med guiden är att ge studenterna möjligheter att utveckla sin studieteknik, till exempel

Loading…