SLU-nyhet

Agriwise ger koll på kalkylerna

Publicerad: 13 september 2019

Webbaserade kalkylverktyget Agriwise hjälper dig räkna på investeringar och förändringar i produktionen. SLU och Jordbruksverket har tillsammans utvecklat ett enkelt och säkert redskap, användbart när lantbruks- eller trädgårdsföretaget står inför något nytt.

Vad händer om vi lägger om från konventionell växtodling till ekologisk? Hur ser det ut ekonomiskt om vi bygger en ny lagård? Bygger nytt växthus? Eller utökar arrendet? Frågorna är många när man som företagare står inför att tänka nytt eller annorlunda – Agriwise kan ge underlaget som behövs för beslut.
– Man kan sitta och laborera själv först. Sedan vill man kanske ha hjälp av sin rådgivare och då går det att dela med sig utan att det krävs ett abonnemang till, säger Mårten Lidfeldt, ekonomagronom, konsult och projektledare för Agriwise.

Webbaserat

Agriwise startade som ett SLU-projekt och utvecklades i programmet Excel. Samtidigt arbetade Jordbruksverket med ett liknande kalkylprojekt. En upphandling ledde till samarbetet om dagens Agriwise, som nu dessutom tagit steget ut på webben. Kalkylverktyget ligger på nätet sedan i våras och väntar nu på att marknadsföras.

Många användare

Varje abonnemang kan omfatta flera användare och så här långt finns cirka 300 personer som arbetar i programmet. SLU:s studenter på agronom- och lantmästarprogrammet har hjälp till med testkörning och utvärdering och även bidragit med nya idéer om utveckling.
– I dag använder SLU och flera naturbruksgymnasier programmet i undervisningen, vi har även sålt till enskilda företagare och rådgivningsföretag. Programmet är extra intressant för rådgivarna eftersom e-legitimationen gör det säkert, säger Mårten Lidfeldt.

Kalkyler och rapporter

I programmet kan man till exempel upprätta täckningsbidragskalkyler för varje produktionsgren, få en sammanställning för hela verksamheten, dela upp samtliga intäkter och kostnader för olika verksamhetsgrenar. Kalkyler för stallgödsel kan upprättas och även rapporter för resultaträkning, kassaflödesanalys, likviditet och nyckeltal.

Fakta:

Läs mer om Agriwise på https://www.agriwise.se/web

Ett abonnemang för enskild företagare kostar 2000 kronor. Det finns även ett kostnadsfritt alternativ för den som under en vecka vill prova hur Agriwise fungerar. Andra alternativ är företagsabonnemang och rådgivarabonnemang.


Kontaktinformation