SLU-nyhet

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

Publicerad: 05 juni 2018

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder.

Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Man har satsat på nya maskiner och har anställt stationsföreståndaren agronomie doktor John Löfkvist som blir en nyckelfigur i sammanhanget. Fakulteten försäkrar sig om långsiktigheten genom årliga anslag till stationen. Sammanlagt finns fyra anställda för att sköta odlingar och försök.

Lövsta fältforskningsstation förfogar över 70 hektar. På denna areal bedrivs forskning om växtodling och jordbearbetning i både konventionella som ekologiska produktionssystem. En mycket stor fördel är SLU:s långliggande försök som forskare har tillgång till där man kan undersöka hur växtföljder och odlingsåtgärder påverkar förutsättningarna över tid.

Den mesta forskningen som bedrivs på dessa marker är SLU:s egen forskning men uppdragsforskningen är en växande och viktig del.

Invigningsdagen avslutades med två fältvandringar där de inbjudna gästerna fick se bland annat nyttan av den moderna drönartekniken och hur betydande olika höstvetesorter kan variera i utveckling.

Se filmen

Klicka på bilden för att se när dekan Torleif Härd klipper bandet.

 

Läs mer om Lövsta fältforskningsstation här

https://www.slu.se/lovsta-faltforskningsstation

Foto samtliga bilder: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU.


Kontaktinformation

Kristin Thored, samordnare 
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
kristin.thored@slu.se +46 (18)-672651