SLU-nyhet

Grönt möte i Grevie

Publicerad: 28 februari 2018
GoraP300.jpg

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien presenterades på Gröna Näringarnas Dag i Grevieparken i Grevie den 5 februari 2018 och i samlad form i en LTV-rapport.

Den absolut viktigast frågan i studien rör dock företagens ekonomi. En tredjedel av företagarna har problem med finansieringen och tror att bättre lönsamhet skulle göra det lättare att anställa och erbjuda konkurrenskraftiga löner. Bara 16 procent tror att de kommer att anställa under 2018. Var tredje tillfrågad är bekymrad över brottsligheten på landsbygden som medför ökade kostnader och merarbete. 

Enkätsvar

SLU Alnarp har under 2017 arbetat med ett stort forskningsprojekt om framtidstro och tillväxt hos dessa företag, finansierat av Stiftelsen Gripen och i samarbete med LRF Skåne. Professor Peter Lundqvist, forskningsassistent Eva Göransson och forskaren Erik Hunter, alla verksamma vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp, har utvärderat enkätsvaren. Totalt skickades enkäten ut till 1 700 personer, hälften svarade vilket är en hög svarsfrekvens.

– Man är nöjd med sitt liv rent generellt och man är nöjd med sin hälsa. Intäkten från företaget är man inte lika nöjd med, konstaterar Peter Lundqvist.

Landsbygdens tid

Under dagen deltog även före detta statsminister Göran Persson som berättade om sina nya erfarenheter som skogsägare och köttproducent. Han konstaterade bland annat att jord- och skogsbruket har en viktig roll i arbetet med klimatfrågan, att det finns ett stort intresse att handla direkt från producenterna och att det kommer att finnas stora möjligheter för entreprenörerna i framtiden.

– Landsbygdens tid är nu, sade Göran Persson.

Även Region Skånes utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts, länsöverdirektör Ola Melin från Länsstyrelsen Skåne, LRF:s ordförande Palle Borgström, SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck, samt en ung grönsaks- och bärodlare, Josefin Svensson, från familjeföretaget Svenssons på Bjäre, deltog i samtalet från scenen, modererat av Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Unik möjlighet

Cirka 450 personer kom till mötet och Mats Nilsson, styrelseordförande för Stiftelsen Gripen, är nöjd med Gröna Näringarnas Dag.

– Med rätt förutsättningar känns det som att de gröna näringarna har en unik möjlighet att ta nya marknadsandelar samt även diversifiera verksamheterna.

Dagen sammanfattas fint i Stiftelsen Gripens film om Gröna Näringarnas Dag.

Fakta:

Nordvästra Skåne, med kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga, utgör ett Sverige i miniatyr när det gäller de gröna näringarna. Här odlas allt från vete och korn till jordgubbar, potatis, äpplen, prydnadsväxter och plantskoleväxter, området omfattar även djupa skogar och skogsnäring. Besöksnäringen är omfattande, natur-, kultur- och matupplevelser lockar årligen besökare från hela världen. I området finns 1 700 gröna företag med en samlad omsättning på 2 miljarder kronor. 

Vill du veta mer om studien? Kontakta Peter Lundqvist, peter.lundqvis@slu.se, tel 040-415495, 070-7296115

Ladda ner hela rapporten om studien:
Företagare inom de gröna näringarna i nordvästra Skåne - framtidstro och tillväxt, LTV-rapport 2018:9


Kontaktinformation

Peter Lundqvist, professor
Institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
peter.lundqvist@slu.se, 040-41 54 95, 0707-29 61 15

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se