Hoppa till huvudinnehåll

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 46 sidor som är taggade med Nationalekonomi:

Räkna med viltet i svensk livsmedelsberedskap

Vad är köttet i Sveriges viltstammar värt ur beredskapssynpunkt? Det har forskare från SLU och SVA beräknat i en ny studie. Svaret visade sig påverkas kraftigt av hur begränsad importen av livsmedel

Disputation Xiao Hu

Transitioning to A Sustainable Society : essays in Environmental and Urban Economics charlotta.bergstrom@slu.se Xiao Hu försvarar sin avhandling "Transitioning to A Sustainable Society : essays in

Mai Ha

thi.thanh.mai.ha@slu.se I am a researcher at the Agricultural and Food Economics Research Group, the Department of Economics, the Swedish University of Agriculture. I received my PhD in economics

Ola Eriksson

ola.eriksson@slu.se Seniorrådgivare i skoglig planering. Analys av beslutsproblem och metoder för skoglig planering utgör den tematiska kärnan i min forskning och undervisning. För CV, se den

Värdet av nationell livsmedelsförsörjning beaktas inte fullt ut när kommuner exploaterar åkermark

Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn till framtida

Pia Nilsson

pia.a.nilsson@slu.se Senior Lecturer/Associate Professor in Economics My research is in the areas of urban and regional economics and applied economics and I am interested in issues

Ny bok om hållbara städer

Professor Kes McCormick vid institutionen för människa och samhälle har i samarbete med kolleger från universiteten i Lund, Manchester och Utrecht sammanställt och redigerat en ny bok om aktuell

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

Disp Polina Karpaty

Pollution, green innovation and firms charlotta.eriksson@slu.se Polina Karpaty försvarar sin avhandling " Pollution, green innovation and firms" den 08 Juni 2023 Alla intresserade är välkomna att

Disp Georgios Miaris

Farm business development: The motivations and effects of diversification strategies charlotta.eriksson@slu.se Georgios Miaris försvarar sin avhandling "Farm business development: The motivations

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

De snabbt ökande matpriserna slår hårt mot konsumenterna och eldar på inflationen. Är situationen värre i Sverige än i andra EU-länder? Svaret beror delvis på vilket tidsperspektiv vi har. Det visar

Disp Jacob Dalgaard Christensen

Risk, reproducibility, and reproduction: Essays on scholar’s analytic decisions and consumers’ product purchases charlotta.eriksson@slu.se Jacob Dalgaard Christensen försvarar sin avhandling "Risk,

Loading…