Hoppa till huvudinnehåll

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 45 sidor som är taggade med Nationalekonomi:

Disp Gaëlle Leduc

Exploring layers of factors for farmers’ adoption of ecological approaches charlotta.eriksson@slu.se Gaëlle Leduc försvarar sin avhandling “Exploring layers of factors for farmers’ adoption of

Bahre Kiros

bahre.kiros@slu.se Under the environmental economics research group, Bahre Gebru Kiros is a PhD student at the Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). His

Disp Hanna Astner

Exploring entrepreneurial processes in new markets : towards sustainable food systems charlotta.eriksson@slu.se Hanna Astner försvarar sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new

Dyrare mat men ingen brist i krigets spår

Rysslands krig mot Ukraina riskerar att kraftigt minska matproduktionen där. Ukraina är en stor exportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. En ny studie har undersökt vilken effekt

Polina Ustyuzhanina

polina.ustyuzhanina@slu.se PhD student at the Department of Economics, SLU I am PhD student at the Department of Economics. My research is in applied microeconomics with focus on "green"

Disp Jonathan Stråle

Travel demand and environmental policy charlotta.eriksson@slu.se Jonathan Stråle försvarar sin avhandling "Travel demand and environmental policy" den 29 april 2022 Alla intresserade är välkomna

Politiken för ett renare Östersjön fungerar inte

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat är merparten av havet fortfarande drabbat av övergödning och bottendöd. Sedan 2007 finns en gemensam åtgärdsplan för Östersjöns miljö (

Tommy Lundgren

tommy.lundgren@slu.se Professor of Resource Economics and Director of the Centre of Environmental & Resource Economics (www.cere.se). After his dissertation Tommy has been active at SLU and Umeå

Förordar mix av klimatåtgärder som tar hänsyn till kostnader och vem som betalar

Att minska utsläppen från transporter och matkonsumtion kan förutsätta kraftiga prishöjningar, och välfärdsförluster för dem som får bära kostnaderna. Att öka inlagringen av motsvarande mängd kol är

Agnes Ortman

Doktorand i nationalekonomi med inriktning på djurvälfärd och lönsamhet på mjölkgårdar. Projektet undersöker hur djurvälfärd påverkar lönsamheten på gården. Hur påverkar djurens mående det ekonomiska

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Disp Uliana Gottlieb

Management accounting in farm businesses charlotta.eriksson@slu.se Uliana Gottlieb försvarar sin avhandling "Management accounting in farm businesses" den 14 juni 2021 Alla intresserade är

Loading…