SLU-nyhet

Alnarps seminarievecka

Publicerad: 28 februari 2018

Vinst- och lönsamhet, strategier för att hantera klimatförändringar, framtidens jordbrukspolitik, affärsföretagens strategier - februari månad är otroligt intensiv för de av SLU Alnarps lantmästarstudenter som läser ekonomispåret. Kurserna i företagsekonomi samlar så många intressanta föreläsare att vi har börjat tala om Alnarpsveckan - kanske ett begrepp att spinna vidare på i framtiden?

Under lantmästarprogrammets vårkurser i företagsekonomi är schemat späckat med intressanta föreläsare från när och fjärran. Kurserna som hålls är ”Företagsstrategiska perspektiv” för årskurs tre samt ”Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del 2” för årskurs två. De innehåller allt från lektioner i marknadsföring och juridik till föreläsningar om jordbrukspolitik och strategier för att hantera klimatförändringar.

 Klimatet påverkar

Först ut under veckan var KCF-seminariet ”Strategi kring klimat” - klimatutmaningarna är en viktig strategisk fråga för de framtida företagen. Naturskadespecialisterna Pär Holmström och Johan Litsmark från Länsförsäkringar målade upp en skrämmande bild av vad framtiden kan komma att bjuda på för lantbruket, om inte världen tar klimatförändringarna på allvar. Anette Bramstorp från HIR Skåne, Martin Melin och Anders Herrlin från SLU borrade djupare i hur växtodling och husdjur påverkas, Sara Lundberg från Växa berättade om hur lantbrukets byggnationen påverkas.

Lönsamt strategiarbete

Strategier är viktiga i alla sammanhang, LRF:s förbundsordförande Palle Borgström berättade under veckan om LRF:s strategi och strategiska arbete, Gunnar Lans och Johan Asklund talade om Landshypoteks strategi för ett utvecklat svenskt lantbruk.

Vidare fick Cecilia Sjöholm från Oatly tillfälle att beskriva den omdebatterade marknadsföringen av företagets havrebaserade produkter – ett föredrag som drog i gång en intensiv debatt bland studenterna. Företagets marknadsföring sticker ut och utgör ett intressant exempel.

Och inte minst – framtidens jordbrukspolitik och handelsavtal är okända och osäkra faktorer som i allra högsta grad påverkar den gröna sektorn. Bengt Johnsson, kunnig specialist från Jordbruksverket, gjorde en internationell utblick om de rörelser som är i gång och som kan komma att påverka företagen.

Ekonomisk final

Så till sist en heldag i KCF:s regi – ”Vinst och lönsamhetsdag för mjölk, gris, växtodling och ekologisk produktion”. Ove Karlsson från KCF inledde med att reda ut de ekonomiska begreppen vinst och lönsamhet, därefter följde ett pärlband av kunniga föreläsare.

Susanne Bååth-Jacobsson från Växa berättade om mjölksektorns villkor och om den stora benchmarkundersökningen European Dairy Farmers. Ekonomirådgivare Stefan Gustafsson från HIR Skåne excellerade i ekonomiska beräkningar som krävde full koncentration av publiken. Christine Andersson från LRF Konsult nagelfor grisbranschen och Stefan Nypelius från samma företag berättade om en undersökning av ekologisk kontra konventionell produktion. Per Nilsson från Jordbruksverket avslutade dagen med reflektioner från Jordbruksverkets stalltävling som avgörs i mars.

Kursavslut

Efter en intensiv period av föreläsningar fortsätter lantmästarstudenterna inom de olika årskurserna nu arbetet med att befästa kunskaperna genom projektarbeten, workshops, redovisningar och inte minst tentamen i olika ämnen. Den tuffa men innehållsrika kursperioden avslutas veckan innan påsk. För KCF:s medarbetare på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi väntar utvärdering och utveckling av kurserna. Aktiviteterna ska bidra till studenternas utveckling så att de kommer att lyckas i framtiden.