SLU:s förtjänstmedaljer

Senast ändrad: 26 mars 2021

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas ut årligen till personer vars insatser "gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar", eller till en ung lovande talang i vid bemärkelse.

 

  • Den stora förtjänstmedaljen ges för forskningsinsatser som bedöms vara "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Förtjänstmedaljen i silver tilldelas en ung lovande talang anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden, "med fördel inom området innovationer och samverkan".

Sista dag för inlämning anges i den nyhetsnotis som brukar publiceras på medarbetarwebben i mars varje år - dags att nominera till årets förtjänstmedaljer.

Medaljerna brukar delas ut i samband med promotionshögtiden i början av oktober.

Vartannat år utlyses även rektor Mårten Carlsson pris ut, samtidigt med förtjänstmedaljerna. Det utlystes 2020 och nästa gång blir under 2022.

Mer detaljer om förtjänstmedaljerna och hur du nominerar

Bakgrund

SLU delar i år ut sin förtjänstmedalj för tolfte gången. Medaljen, som finns i tre valörer, instiftades genom ett beslut av universitetsstyrelsen i april 2009. Den första utdelningen ägde rum år 2010.

Du som är anställd vid SLU är berättigad att nominera mottagare av medaljen. Nomineringarna kommer att beredas av en belöningskommitté som lämnar förslag till styrelsen som vid sitt möte i juni beräknas fatta beslut om årets mottagare. Kommittén består av rektor, de fyra dekanerna, ordföranden i Sluss och akademisekreteraren som verkställande ledamot, tillika sekreterare.

Den stora förtjänstmedaljen är, som framgår nedan, förbehållen forskningsinsatser medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna insatser i ett vidare perspektiv. Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s stora förtjänstmedalj

Den stora förtjänstmedaljen, som är utförd i guld och har en diameter av 43 mm, kan förlänas en forskare som med stora personliga insatser på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört handlingar som för lång tid gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Den som tilldelas medaljen ska befinna sig i slutet av yrkeskarriären, eller ha avslutat den, och ha gjort en föredömlig, exceptionell insats av i princip livslång karaktär. För att erhålla medaljen krävs att forskningen som bedrivits är enastående i ett internationellt perspektiv.

SLU:s förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen i guld har en diameter av 31 mm och kan förlänas den som har gjort en föredömlig, exceptionell insats av bestående värde för SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

SLU:s förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedaljen i silver har en diameter av 31 mm och kan förlänas en lovande talang som är anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden. Den används med fördel för att belöna insatser inom området innovationer och samverkan.

Nominering

En nominering ska vara skriftlig, högst 2 sidor lång och innehålla dels en presentation av den som föreslås dels en motivering till förslaget. Särskild vikt bör läggas vid att formulera på vilket sätt den föreslagnes insatser har gagnat SLU eller den sektor som SLU verkar inom. CV och ev. publiceringslista får gärna bifogas som bilagor till nomineringen. Om fler än en anställd har undertecknat nomineringen ska det anges vem som är huvudförslagsställare och kontaktperson i händelse av frågor.

Nomineringarna och ev. bilagor skickas som fil i både pdf - och wordformat till sune.lindh@slu.se. Skriv Nominering förtjänstmedalj i rubrikraden.

Frågor om medaljen kan ställas till akademisekreterare Sune Lindh, 018-67 10 12 eller 070-52 49 948, sune.lindh@slu.se.

affisch om förtjänstmedaljer.


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48