SLU:s förtjänstmedaljer

Senast ändrad: 22 februari 2024

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas ut årligen till personer vars insatser "gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar", eller till en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s förtjänstmedalj

 

Sista dagen för att nominera är den 1 maj 2024.

  • Den stora förtjänstmedaljen ges för forskningsinsatser som bedöms vara "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Förtjänstmedaljen i silver tilldelas en ung lovande talang anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden, "med fördel inom området innovationer och samverkan".

Medaljerna delas ut i samband med promotionshögtiden som infaller första lördagen i oktober.

Nomineringar

En nominering ska vara skriftlig, högst två sidor lång och innehålla dels en presentation av den som föreslås, dels en motivering till förslaget. Särskild vikt bör läggas vid att formulera på vilket sätt den föreslagnas insatser har gagnat SLU eller den sektor som SLU verkar inom.

CV och eventuell publiceringslista får gärna bifogas som bilagor till nomineringen. Om fler än en anställd har undertecknat nomineringen ska det anges vem som är huvudförslagsställare och kontaktperson i händelse av frågor. Nomineringarna och ev. bilagor skickas som fil i både pdf  och Wordformat till helena.pennlov@slu.se senast onsdagen den 1 maj 2024. Skriv Nominering förtjänstmedalj 2024 i rubrikraden.

Se rubriken Mer om förtjänstmedaljerna  nedan.

Rektor Mårten Carlssons pris

Vartannat år utlyses även Rektor Mårten Carlsson pris ut samtidigt med förtjänstmedaljerna. Priset kommer att delas ut 2024, klicks på länken ovan för mer information om hur du nominerar.

Mer om förtjänstmedaljerna

Bakgrund

SLU delar under 2024 ut sin förtjänstmedalj för femtonde gången. Medaljen, som finns i tre valörer, instiftades genom ett beslut av universitetsstyrelsen i april 2009. Den första utdelningen ägde rum år 2010.

Du som är anställd vid SLU är berättigad att nominera mottagare av medaljen. Nomineringarna kommer att beredas av en belöningskommitté som lämnar förslag till styrelsen som vid sitt möte i juni beräknas fatta beslut om årets mottagare. Kommittén består av rektor, de fyra dekanerna, ordföranden i SLUSS och akademiintendenten som verkställande ledamot, tillika sekreterare.

Den stora förtjänstmedaljen är, som framgår nedan, förbehållen forskningsinsatser medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna insatser i ett vidare perspektiv. Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s stora förtjänstmedalj

Den stora förtjänstmedaljen, som är utförd i förgyllt silver och har en diameter av 43 mm (12:e storleken), kan förlänas en forskare som med stora personliga insatser på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört handlingar som för lång tid gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar. Den som tilldelas medaljen ska befinna sig i slutet av yrkeskarriären, eller ha avslutat den, och ha gjort en föredömlig, exceptionell insats av i princip livslång karaktär. För att erhålla medaljen krävs att forskningen som bedrivits är enastående i ett internationellt perspektiv.

Tidigare mottagare av medaljen är professor em. Sune Linder, statsagronom em. Jan Philipsson, professor em. Per Åman, professor Sara von Arnold, professor Arvid Uggla, professor Bo Algers, professor Kjell Danell, professor Janken Myrdal, professor Barbara Ekbom, professor Göran Ågren, professor Jan Stenlid, professor Ing-Marie Gren, professor Harry Blokhuis och professor Geoffrey Daniel.

SLU:s förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen, som är utförd i förgyllt silver och har en diameter av 31 mm (8:e storleken) kan förlänas den som har gjort en föredömlig, exceptionell insats av bestående värde för SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Tidigare mottagare av medaljen är f.d. byråchefen Hans Lindén, f.d. universitetsdirektören Görel Oscarsson, f.d. forskaren Hartmut Schüssler, professor Stefan Alenius, försöksledare Ulf Johansson, ämnesrådet Catharina Stenborg Blom, professor Roland von Bothmer, universitetslektor Cecilia Waldenström, professor Ulf Gärdenfors, ledarskapsutvecklare Eva Jeppson-Eldroth, professor Magnus Appelberg, professor Ulf Magnusson, forskare Rosario Garcia-Gil och professor Lotta Berg.

SLU:s förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedaljen i silver har en diameter av 31 mm (8:e storleken) och kan förlänas en lovande talang som är anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden. Den används med fördel för att belöna insatser inom området innovationer och samverkan.

Tidigare mottagare av medaljen är professor Kamal Afaf-Eldin, docent Björn Vinnerås, universitetslektor Anna Rising, forskarassistent Matilda Olstorpe, forskare Lutz Ahrens, universitetslektor Gabriella Lindgren, docent Rebecka Westin, biträdande lektor Elin Röös, universitetslektor Anna Wallenbeck, universitetslektor Charles Melnyk, universitetslektor Marie Rhodin, forskare Johan Lundqvist, forskare Michael Bertram och universitetslektor Jonas Hentati Sundberg.

 

 

 


Kontaktinformation

Helena Pennlöv, t.f. akademiintendent
Ledningskansliet, sekretariatet, SLU
helena.pennlov@slu.se, 018-67 15 42