15 mar

Larkdagen, Alnarp

Släppmingel för Tidskriften STAD

evenemang | möten, sammanträden |

STAD nr 44 är här med temarubriken Stad i väst – Borås! Vad vet du om Borås? Kanske att det varit ett centrum för svensk textilindustri. Kanske att en gigantisk Pinocchiostaty vandrar in mot staden. Det är mycket biltrafik i Borås. Men Borås är också en stad med mycket grönska och nu förstärker staden sin grönblå karaktär.

En vision som heter duga

Staden Borås, belägen i Viskans dalgång, har fått planpris för sitt nya stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. STAD:s chefredaktör Titti Olsson samtalar med Anton Spets, Borås stadsträdgårdsmästare. Hur bryter en stad gamla urbana barriärer som domineras av bilen och vad betyder grönskan och vattnet för utvecklingen av en god, urban livsmiljö?

Varmt välkommen! 
Titti Olsson, chefredaktör STAD


Kontaktinformation