17 jan

Grimsö (Ultuna) och Lilla sessionssalen (Alnarp), Uppsala och Alnarp

Hur utvärderar jag studenternas kunskap inom tvärvetenskap?

interna händelser | seminarier, workshops |
Glada studenter, foto.

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med målsättningen att varje deltagande lärare får kompetenser inom tvärvetenskap och systemperspektiv som kan bidra till vidareutveckling av SLU:s utbildningar.

Under den här eftermiddagen kommer vi i café-modell att diskutera tvärvetenskap i SLU:s utbildningar och frågor som:

 • Varför ska det vara tvärvetenskap i mina kurser?
 • Hur utvärderar man studenternas tvärvetenskapliga kunskap?

Workshopen bygger fritt vidare på en workshop vid Utbildningsnämndens konferens i augusti 2023 och på rapporten ”Systemperspektiv och tvärvetenskap i SLU:s utbildningar”. Du behöver inte ha varit med vid tillfället i augusti för att deltaga vid detta event.

Workshopen arrangeras samtidigt och tillsammans i Uppsala, Alnarp och Umeå. Ange i din anmälan var du vill delta. Lokal meddelas senare. Workshopen hålls på både svenska och engelska utifrån deltagarnas önskemål.

Workshopledare: Marie Stenseke, koordinator för SLU Interdisciplinary Academy (IDA) på plats i Uppsala med stöd av Annsofie Wahlström, SLU Future Food i Uppsala. Maria Kylin, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Fredrik Fernkvist, institutionen för människa och samhälle leder workshopen i Alnarp. I Umeå finns Aida Bargues Tobella vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på plats under workshopen.

Sista anmälningsdag 11 januari. Arrangemanget är kostnadsfritt men för att undvika matsvinn och underlätta vår planering är det viktigt att du meddelar eventuellt förhinder till futurefood@slu.se.

Bakgrund

Utbildningsnämnden vid SLU beslutade 2021 att programnämnderna vid de olika fakulteterna skulle utforma ett förslag till beskrivning av vad som förväntas av en utbildning som har ett systemperspektiv och/eller tvärvetenskapligt angreppssätt. Målsättningen var att kunna använda förslaget för att kvalitetsutveckla SLU:s utbildningar. En rapport togs fram av Maria Kylin, Helena Hansson, Harry Blockhuis och Vilis Brukas vid SLU: Systemperspektiv och tvärvetenskap i SLU:s utbildningar.

Rapporten presenterar bla ett antal pedagogiska tillvägagångssätt och organisatoriska indikatorer som kan användas för att diskutera graden av tvärvetenskaplighet och systemperspektiv i kurser och utbildningar. Rapporten var också utgångspunkt för en workshop om tvärvetenskap vid utbildningskonferensen vid SLU i augusti 2023. Den här workshopen bygger vidare på diskussionerna vid den workshopen.

Program

Preliminärt program för dagen:

 • Välkomna och syfte
 • Återkoppling till workshopen vid konferensen inkl frågor - Marie Stenseke
 • Varför ska det vara tvärvetenskap i mina kurser? Diskussion i storgrupp
 • Samtal i cafémodell 2x 40min (inkl 20min fika)
 • Återsamling och take homes
 • Nästa tillfälle
 • Tack och Hejdå

Fakta

Tid: 2024-01-17 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala och Alnarp
Lokal: Grimsö (Ultuna) och Lilla sessionssalen (Alnarp)
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 12 januari 2024
Pris: Arrangemanget är kostnadsfritt men för att undvika matsvinn och underlätta vår planering är det viktigt att du meddelar eventuellt förhinder till futurefood@slu.se

Program

Preliminärt program för dagen:

 • Välkomna och syfte
 • Återkoppling till workshopen vid konferensen inkl frågor - Marie Stenseke
 • Varför ska det vara tvärvetenskap i mina kurser? Diskussion i storgrupp
 • Samtal i cafémodell 2x 40min (inkl 20min fika)
 • Återsamling och take homes
 • Nästa tillfälle
 • Tack och Hejdå