26 maj

Online

Webbinarium: Hur kan vi kvantifiera klimateffekter av snabbväxande lövträd?

Trees For Me, det nationella kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, bjuder in till webbinarium om hur snabbväxande lövträd och dess produkter påverkar klimatet i ett systemperspektiv, och hur denna effekt förändras över tiden.

Per-Anders Hansson, professor vid Institutionen för energi och teknik, SLU, och projektledare för arbetspaketet med fokus på miljöpåverkan inom Trees For Me, presenterar exempel från tidigare studier om klimateffekter relaterat till snabbväxande lövträd.

Om forskningsprojektet inom Trees For Me: "Tidsrelaterad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv".

Mer om Per-Anders Hanssons forskning - slu.se