5 dec

Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 43!

besök på slu | evenemang | interna händelser | möten, sammanträden |

STAD nr 43 är här med temarubriken Stad i syd – Malmö! Malmö är den stad i Sverige som växer snabbast. Hur lyder berättelserna om Malmö? Vad betyder Öresundsbron för stadsutvecklingen? Och vem ansvarar för utvecklingen av de offentliga rummen?


Stadsträdgårdsmästaren som försvann

Under lång tid var Malmös stadsträdgårdsmästare en drivande kraft för utvecklingen av stadens offentliga rum. STAD:s chefredaktör Titti Olsson möter landskapsarkitekt Ola Melin, länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Skåne, som var den senaste på stadsträdgårdsmästarposten. Idag finns inte rollen längre. Varför försvann den, kan man undra?

Varmt välkommen! 
Titti Olsson, chefredaktör STAD

 

Fakta

Tid: 2023-12-05 17:00 - 19:00
Ort: Malmö
Lokal: Form/Design Center, Lilla torg 9
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium
Pris: Fritt
Mer information:

Vi bjuder på mingel och förfriskningar!

Inbjudan

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tidskriften STADdebatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium.

Prenumeration – helår fyra nummer 396 kr/år, Studentpris 300 kr/år