15 nov

Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Sustainable biochemicals - Extraction of lipids and carotenoids from the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides

disputationer |

Yashaswini Nagavara Nagaraj försvarar sin avhandling "Sustainable biochemicals - Extraction of lipids and carotenoids from the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides" den 15 november 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126353&lang=se
Respondent: MSc Yashaswini Nagavara Nagaraj
Opponent: Professor Verena Siewers, Chalmers University of Technology Department of Life Sciences Division of Systems and Synthetic Biology Goteborg Sweden
Tid: 2023-11-15 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

yashaswini.nagaraj@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Volkmar.Passoth@slu.seKontaktinformation