29 apr

Sal L Undervisningshuset, Ultuna , Uppsala

Travel demand and environmental policy

disputationer |

Jonathan Stråle försvarar sin avhandling "Travel demand and environmental policy" den 29 april 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27517/
Respondent: MSc Jonathan Stråle
Opponent: Docent Mikael Elinder, Institutionen för ekonomi Uppsala Universitet, Uppsala Sverige
Tid: 2022-04-29 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L Undervisningshuset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för ekonomi
Mer information:

jonathan.strale@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Rob.Hart@slu.seKontaktinformation