18
feb
Lennart Kennes sal Biocentrum och Zoom, Uppsala

The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets

disputationer |

Emma Moberg försvarar sin avhandling "The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets" den 18 Februari 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen on line


Kontaktinformation