18
nov
Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Cellular mechanisms of plant tissue regeneration

disputationer |

Phanu Theodore Serivichyaswat försvarar sin avhandling " Cellular mechanisms of plant tissue regeneration" den 18 november 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online


Kontaktinformation