Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtbiologi


Det finns 30 sidor som är taggade med Institutionen för växtbiologi:

SLU Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare

SLU Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare viktor.karlsson@slu.se Välkommen till Future Forests exkursion i Gällivare på temat ”Anpassade skogsåtgärder för skapande av funktionella

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

SLU uppmärksammar vikten av hållbart växtskydd med webbinarium och konferens

Växtskydd är just nu ett hett och omdebatterat ämne i Europa då EU förordar att mängden kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % till 2030. Många förordar det och andra anser att det är omöjligt

Per-Olof Lundquist

per-olof.lundquist@slu.se Docent i växtfysiologi, forskar om fleråriga sädesslag och om biologisk kvävefixering, undervisar om växters biologi. Naturen har varit ett stort intresse sedan tidigt -

Ny bok skapar klarhet

"Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper" presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som

Disp Jia Hu

Climate-friendly rice - characterisation of rice varieties associated with low methane emissions and improved bioenergy properties charlotta.eriksson@slu.se Jia Hu försvarar sin avhandling "

Markus Schmid ny professor i cell- och molekylärbiologi hos växter

Sedan 1:e mars är Markus Schmid är ny professor i cell och molekylärbiologi hos växter vid institutionen för växtbiologi. Markus Schmids grupp forskar kring frågor som rör de molekylära mekanismer

Växtskyddsdagen

katja.fedrowitz@sluse Välkommen till Växtskyddsdagen som i år sker digitalt och fokuserar på sortblandningar för stabilare avkastning och reducerade negativa effekter på miljön. Vi bjuder på lunch

Disp Gesa Hoffmann

Stress & Granules Regulation of Cauliflower mosaic virus disease in Arabidopsis thaliana charlotta.eriksson@slu.se Gesa Hoffmann försvarar sin avhandling "Stress & Granules Regulation of

Ympningsforskare fortsätter som Wallenberg Academy Fellow

Ympning är en välkänd teknik inom trädgårdsodling och praktiserades redan i antiken. För fem år sedan kom Charles Melnyk till SLU från universitetet i Cambridge som ”Wallenberg Academy Fellow” för

Gensaxen och maten - ett klipp för konsumenterna?

Gensaxen och maten - ett klipp för konsumenterna? futurefood@slu.se Det verkar ske ett tydligt skifte i konsumenters åsikter till gensaxen. Varför och hur? Välkommen till ett webbinarium som syftar

Disp Phanu Theodore Serivichyaswat

Cellular mechanisms of plant tissue regeneration charlotta.eriksson@slu.se Phanu Theodore Serivichyaswat försvarar sin avhandling " Cellular mechanisms of plant tissue regeneration" den 18 november

Loading…