Medarbetarwebben

Institutionen för växtbiologi


Det finns 72 sidor som är taggade med Institutionen för växtbiologi:
SLFbidrag

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

SLFbidrag

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Nya användningsområden för potatis genom utvärdering med gensax

Möjligheten att ersätta sojaprotein i livsmedel med högvärdigt protein från stärkelsepotatis undersöks i ett nystartat projekt inom SLU Grogrund. Ett problem är att ohälsosamma ämnen såsom solanin

Nya användningsområden för potatis genom utvärdering med gensax

Möjligheten att ersätta sojaprotein i livsmedel med högvärdigt protein från stärkelsepotatis undersöks i ett nystartat projekt inom SLU Grogrund. Ett problem är att ohälsosamma ämnen såsom solanin

SLLUiVetenskapensvärld

SLLUiVetenskapensvärld

Vetenskapens värld i SvT som sändes måndag 21 september handlade om framtidens mat och där presenterades bl a forskning från SLU. Det handlar om forskningsarbete om fleråriga sädesslag som utförs vid

SLLUiVetenskapensvärld

SLLUiVetenskapensvärld

Vetenskapens värld i SvT som sändes måndag 21 september handlade om framtidens mat och där presenterades bl a forskning från SLU. Det handlar om forskningsarbete om fleråriga sädesslag som utförs vid

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Charles Melnyk utsedd till årets docentföreläsare

Charles Melnyk utsedd till årets docentföreläsare

Charles Melnyk blev vid docentnämndens möte den 3 juni utsedd till läsåret 2019–2020 docentföreläsare på NJ-fakulteten. Till vardags arbetar Charles Melnyk på institutionen för växtbiologi i Uppsala.

Loading…