3
okt
Online

Seminarium: "Hållbart jordbruk för att stödja markens funktioner och den biologisk mångfalden"

seminarier, workshops |

Välkomen till ett seminarium med fokus på projektet TRACE-Soils, finansierat av forskningsprogrammet EJP SOIL. Projektet ska identifiera de mekanismer som bidrar till trade-offs och synergier kopplat till kolbindning, utsläpp av växthusgaser och näringsförluster i åkermark. Projektet ska även föreslå indikatorer och åtgärder för att minska effekten av trade-offs i olika klimatzoner i Europa.


Kontaktinformation