28 okt

Loftet, Alnarpsgården, Alnarp

Hur skapar man ett företag med tajming – lärdomar från en orkesterdirigent

seminarier, workshops |

Mycket av framgången i ett lantbruksföretag beror inte på vad du använder utan när du använder det. Att lyckas anpassa insatser till de biologiska eller metrologiska förhållandena är skillnaden mellan en framgångrik skörd eller en katastrofal.

Att lära oss om hur vi skapar "bra tajming" är därför en nyckelkompetens hos företagsledaren i de gröna näringarna. Det finns inte någon etablerad litteratur kring tajming i jordbrukets företagsledning och därför behöver vi utforska och lära oss av andra sektorer där tajming är en viktig del av prestationen. I detta fall vill vi titta in i musikens värld.

Gästföreläsning med Daniel Hansson, som undervisar i att dirigera orkestrar på Malmö Universitet. I sitt jobb som dirigent för Malmö akademiska orkester ska han få över 50 musiker att spela i perfekt koordination med varandra. Det finns mycket att lära om tajming därifrån.

Föreläsningen finansieras av SLU Partnerskap Alnarp och ingår i SLU-kursen Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning för lantmästar- och trädgårdsingenjörsstudenter. Kursledare är Sebastian Remvig från SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Studenterna har företräde till föreläsningen och allmänheten är varmt välkommen i mån av plats.