SLU-nyhet

Uppskattad studieresa gav lantmästarstudenter nya insikter

Publicerad: 20 september 2022

Under tre intensiva dagar har lantmästarstudenterna i årskurs tre besökt de företag som följs i kursen Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Kursledare Sebastian Remvig, SLU Kompetenscentrum företagsledning, reflekterar över vad studenterna fick med sig hem i bagaget efter många intressanta besök.

Dagarna i mitten på september bjöd på blandat väder men det var tur för några av företagen hade annars varit i full gång med höstbruk. Dessutom kunde vi oftast ta plats inomhus när det var dags för en skur.

Vad lär sig då studenterna på en sådan här resa? För många var gårdsråd ett nytt koncept och de fick lära sig hur man kan arbeta med företagsledningen. Gemensamt för nästan alla företag vi besökte var att arbetet skulle utföras med hjälp av flera familjemedlemmar och det visade vilka utmaningar det kan medföra. En del hade anställd personal och hur denna kunde motiveras var en vanlig fråga från studenterna. Inte alla företagarna kunde riktigt svara på den frågan. Att det är en viktig och ibland rätt svår utmaning att hitta bra anställda var det dock stor enighet kring.

Att lantbrukare ofta är mångsysslare visste nog de flesta men det blir väldigt tydligt när man besöker företag och mer än hälften har verksamhetsgrenar helt utanför lantbruket. Ofta handlade det om att ha verksamhet i lågsäsong, att diversifiera eller att komplettera nuvarande verksamhet på gården.

Vi fick också många spännande historier om hur man bygger upp ett företag. Ska man börja i liten skala för att skala upp över lång tid eller ska man ta över ett företag med arrende? Uppenbarligen finns det flera vägar som fungerar. Kanske kan grönsaksodling vara ett sätt för att få stort utnyttjande av en liten areal. Viktigare verkar det då vara hur man driver företaget och att man jobbar med den inre logistiken för att skapa ett lättarbetat företag.

För att utmana företagarna ställde studenterna frågor om utmaningar och fällor som de trillat i. Visst händer det och framför allt en historia om att komma tillbaka från en gårdsbrand satte stora avtryck. Att inte sluta kämpa och lära sig av misstagen var medskicken till studenterna, men även att en bra försäkringsrådgivare kan betala sig om olyckan är framme.

Av Sebastian Remvig, SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Fakta:

Höstens inledande kurs i företagsledning, Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, ger studenterna på SLU användning för redan förvärvade verktyg. Teori ska under kursen omsättas i praktik.

Kursen startade sista veckan i augusti, med föreläsningar i ledarskap och management, därefter ekonomistyrning, budget och resultatanalyspå schemat. Kursen avslutas med att studenterna delas in i grupper om 3-4 och tilldelas ett fallföretag att arbeta med. De träffar lantbrukaren och har sedan i uppgift att identifiera vilka behov som finns och föreslå relevanta metoder att styra företaget i rätt riktning. Under en avslutande studieresa besöker studenterna fallföretagen.