SLU-nyhet

Uppskattad kurs i företagsledning

Publicerad: 09 juni 2022
student som skriver på dator

Höstens inledande kurs i företagsledning ger studenterna på SLU användning för redan förvärvade verktyg. Kursledare Sebastian Remvig ser kursen som en effektiv brygga mellan teori och praktik. Verktygen ska nu vässas och användas i skarpt läge.

Bara kursnamnet i sig kräver lite extra koncentration - Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Även kursens innehåll ställer krav på studenterna, som efter två års studier står med en stor mängd kunskap. Nu gäller det att omsätta teorierna i praktiken.

- Vi se till att allt de hittills fått lära sig nu ska kunna användas, att de ska få en metodik för hur man använder en teoretisk modell i verkligheten, säger Sebastian Remvig, kursledare och även projektledare på SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Han är ekonomagronom med inriktning företagsekonomi, tidigare ekonomirådgivare på HIR Skåne. Det är första gången som han håller i kursen och årets upplägg bär hans signum.

Uppskattad kurs

Startskottet går sista veckan i augusti, med föreläsningar i ledarskap och management, därefter väntar ekonomistyrning, budget och resultatanalys.

Kursen har länge varit väldigt uppskattad och lockat drygt 30 studenter varje år, dels de som siktar på en kandidatexamen i företagsekonomi på lantmästarprogrammet men även de som läser lantbruksvetenskap på samma program eller studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet med odlingsinriktning.

-  Spåret med en kandidatexamen i företagsekonomi är populärt och tydligt, studenterna känner att de får ut mycket av det, säger Sebastian Remvig.

Specialister och experter

Kursen har tre olika lärare med kursansvar för sin respektive del, var och en specialist inom sitt område, samt ett antal externa föreläsare som även de är har expertkunskap.

- Det är en styrka att var och en har sitt specialistområde, samtidigt måste vi hjälpas åt att hålla en röd tråd.

Kursen avslutas med att studenterna delas in i grupper om 3-4 och tilldelas ett fallföretag som de ska arbeta med. De träffar lantbrukaren och har sedan i uppgift att identifiera vilka behov som finns och föreslå relevanta metoder att styra företaget i rätt riktning. Under en avslutande studieresa kommer studenterna att besöka fallföretagen, en resa som uppskattas av både studenter och företagare.

Viktig koppling

För SLU Kompetenscentrum företagsledning är engagemanget i utbildningen en viktig och bärande del.

- Det här med att vara bryggan mellan teori och verklighet stämmer överens både med kursens innehåll och med vad KCF ska arbeta med. Att vi lär oss använda vetenskapen, teorierna och sätter in dem i verkligheten, konstaterar Sebastian Remvig.