CV-sida

Tord Snäll

Tord Snäll
Se den den engelska versionen av webplatsen, klicka ENGLISH ovan.

Kontaktinformation
Professor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Forskning och fynddata
Telefon: 018-672612, 076-7662612
Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala