CV-sida

Suvi Mäkeläinen

Suvi Mäkeläinen
Doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik

Bakgrund

Masterexamen i husdjursgenetik, Wageningen University (2013-2015)

Internship vid Netherlands Cancer Institute (NKI), Amsterdam, Nederländerna (2014-2015)

Finlands Hippos rf, Ansvarig för ridhästavel, Espoo, Finland (2011-2013)

Kandidatexamen i husdjursvetenskap, Helsingfors universitet, Finland (2011)


Publikationslista: