CV-sida

Peter Halvarsson

Peter Halvarsson
Peter Halvarsson har en doktorsexamen i populationsbiologi och forskare i parasitologi. Jag är också miljörepresentant på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Mina mål är att undersöka genetiska orsaker till resistens mot parasitläkemedel och parasiters artdiversitet i olika värddjur.

Undervisning

Jag undervisar på parsitologiblocket inom kursen allmän sjukdomslära samt på kursen vetenskapligt förhållningssätt. Utöver det handleder jag också examensarbeten på veterinärprogrammet.

Publikationer i urval

Spana in mina publikationer på Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=pJvWmWEAAAAJ&hl


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618672398
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: