CV-sida

Mikael Åkesson

Mikael Åkesson

Forskning

Min forskning omfattas främst av hur genetisk variation påverkar individers förmåga att överleva och reproducera sig samt hur detta påverkar populationers livskraft. Detta gör jag genom att studera effekter och processer bakom inavelsdepression, släktskapsstrukturer i landskapet samt genetisk förlust i populationer.

 

Sedan 2006 har vi, på uppdrag av Naturvårdsverket, gjort genetiska analyser med ändamålet att bistå länsstyrelsernas årliga inventering av varg. Detta görs med molekylära metoder som möjliggör framtagningen av genetiska profiler från ett prov på ett urval genetiskt variabla platser i vargarnas arvsmassa. Proven som analyseras tas dels direkt från levande och döda individer och dels indirekt från DNA-spår som hittas i fält (t.ex. spillning, urin, hår och blod). Utifrån dessa profiler kan vi sedan göra bedömningar om provers härkomst med avseende på art, population, identitet, kön och föräldrarnas identitet. På detta sätt bistår vi med information för att identifiera och kartlägga revirmarkerande vargar, bekräfta föryngrande par samt identifiera vargar i renskötselområdet och vargar som orsakar skada på tamdjur. Därutöver producerar vi årligen ett uppdaterat släktträd för den Skandinaviska vargpopulationen tillsammans med dess inavelsstatus.

Publikationer i urval

  Milleret, C., Wabakken, P. Liberg, O., Åkesson, M., Flagstad, Ø., Andreassen, H.P., Sand, H. 2017. Let us stay together? Intrinsic and extrinsic factors involved in pair bond dissolution in a recolonizing wolf population. Journal of Animal Ecology 86(1):43-54
  Åkesson, M. Liberg, O., Sand, H., Wabakken, P., Bensch, S., Flagstad, Ø. 2016. Genetic rescue in a severly inbred wolf population. Molecular Ecology. 25(19:4745-4756.
  Chapron, G., Wikenros, C., Liberg, O., Wabakken, P., Flagstad, Ø., Milleret, C., Månsson, J., Svensson, L., Zimmermann, B., Åkesson, M., Sand, H. 2016. Estimating wolf (Canis lupus) population size from number of packs and an individual based model. Ecological Modelling 229:33-44.
  Nichols, R.V., Åkesson, M., Kjellander, P. 2016. Diet assessment based on rumen contents: a comparison between DNA metabarcoding and macroscopy. PloS ONE 11(6): e0157977.
  Liberg, O.; Aronson, A; Sand, H; Wabakken, P; Maartmann,; Svensson, L; Åkesson, M. 2012. Monitoring of wolves in Scandinavia. Hystrix – Italian journal of mammology 23(1): 29-34.
  Åkesson, M., Hansson, B., Hasselquist, D. & Bensch, S. 2007. Linkage mapping of AFLP markers in a wild population of great reed warblers: importance of heterozygosity and number of genotyped individuals. Mol. Ecol. 16: 2189-2202.
  Bensch, S., Andrén, H., Hansson, B., Pedersen, H. C., Sand, H., Sejberg, D., Wabakken, P., Åkesson, M. & Liberg, O. 2006. Selection for heterozygosity gives hope to a wild population of inbred wolves. PLoS ONE 1: e72.
  Liberg, O., Andrén, H., Pedersen, H. C., Sand, H., Sejberg, D., Wabakken, P., Åkesson, M. and Bensch, S. 2005. Severe inbreeding depression in a wild wolf (Canis lupus) population. Biology Letters 1: 17-20.

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697322
Postadress:
Inst. för Ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö