CV-sida

Maoya Bassiouni

Presentation

Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
maoya.bassiouni@slu.se | ORCiD | GoogleScholar| GitHub

Läs mer om Maoya Bassiouni på engelska:
https://www.slu.se/en/ew-cv/maoya-bassiouni


Kontaktinformation