CV-sida

Maoya Bassiouni

Maoya Bassiouni

Presentation

Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
maoya.bassiouni@slu.se | ORCiD | GoogleScholar| GitHub

Läs mer om Maoya Bassiouni på engelska:
https://www.slu.se/en/ew-cv/maoya-bassiouni


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtekologi
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala