CV-sida

Karin Nilsson

Karin Nilsson

Presentation

Jag är forskare på institutionen för Vilt Fisk och Miljö på SLU i Umeå. Det mesta av min forskning rör akvatiska födovävar och fiskpopulationer i synnerhet. Jag är särskilt intresserad av betydelsen av olika livs-stadier, och det faktum att djur tillväxer och utvecklas under sina liv, och vidare vilka effekter detta har på populations och födovävsdynamik. För närvarande handlar en stor del av min forskning om hur mänsklig påverkan – så som vattenkraftsutbyggnad och klimatförändringar – påverkar fiskpopulationerna i våra älvar och sjöar, och om hur vi kan utveckla skötselåtgärder för att hantera effekterna av detta. Jag tycker om att jobba med både experiment och fältstudier, samt teoriutveckling och populations- och födovävsmodellering. Jag är en resurs och kontaktperson gällande modellering på institutionen.

Undervisning

Jag tycker mycket om att undervisa, och har undervisat på flera olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Just nu är jag kursansvarig för Vetenskapsteori och metod, samt Skogsskötsel och naturvårdsbiologi. Jag undervisar på ett flertal kurser, inklusive Fiskevård, Fish Ecolgy, Fish and wildlife management, Fish and wildlife census techniques, och jag kommer också att vara med på Applied Population Ecology detta år. 

Om du är intresserad av att skriva examensarbete så finns det information på institutionens hemsida– men det kan finnas ytterligare möjligheter kopplade till mina forskningsprojekt.  

Båt på strand vid fjällsjö.
Fjällsjö i Abiskoområdet, där vi fångar röding. Foto: Karin Nilsson
Röding i sand.
Röding fångad i en fjällsjö i Abiskoområdet. Foto: Karin Nilsson
Personer i varselkläder.
Här besöker vi Edforsen i Klarälven för att ta reda på hur vi kan guida nedströmsvandrande lax. Foto: Karin Nilsson