CV-sida

Johan Östergren

Johan Östergren
Min forskning spänner över frågor som rör fiskvandring, populationsgenetik, och modellering. Jag är sedan november 2011 biträdande avdelningschef på Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Sedan januari 2022 är jag även föreståndare för Centrum för vattenkraft, miljö och samhälle.

Presentation

Min forskning fokuserar på främst laxfiskars ekologi samt effekter av människlig påverkan på olika fiskbestånd, till exempel av vattenkraft, fiskutsättningar och fiske. Jag använder främst genetik, men även telemetri, i forskning och utvärderingar. Mitt mål är att integrera forskningsresultat i en långsiktigt hållbar förvaltning av våra naturresurser, bland annat genom vetenskaplig rådgivning.

Undervisning

Jag undervisar främst på SLU Aquas fiskmärkningskurs, men även ibland på Principles of Fisheries Science.

Miljöanalys

Jag är chef för enheten för vandringsfisk. Inom enheten ansvarar vi för EUs datainsamlingsprogram för lax och ål. Vi koordinerar, planerar, och utför omfattande och rikstäckande datainsamling och deltar i internationella havsforskningsrådets arbetsgrupper.

Samverkan

Inom ramen för vår verksamhet på SLU Aqua samt Centrum för vattenkraft, miljö och samhälle samverkar jag med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelser, Kraftindustri, och andra lärosäten.

Bakgrund

2011: (Feb–Nov) Research Scientist (Forskare), Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.

2010-2011: (July–Jan) Postdoctoral Research scholar (Postdoktor), Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU, Umeå, Sweden.

2010: (Jan–June) Postdoctoral Research scholar (Postdoktor), Evolution and Ecology Program, International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

2008-2010: (Jan–Dec) Postdoctoral Research scholar (Postdoktor), (funded by scholarship from the Kempe foundations) Evolution and Ecology Program, International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

2007: Researcher (Forskare), Department Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU, Umeå, Sweden.

2007: PhD in Biology (especially fish biology). Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forest Sciences (SLU), Umeå, Sweden. Thesis title: Migration and Genetic Structure of Salmo salar and Salmo trutta in Northern Swedish Rivers. Dissertation 29 January (see Enclosure 1).

1998: Master of Science in Biology, Department of Aquaculture, Faculty of Forest Sciences, SLU, Umeå, Sweden. MSc project: “ Spawning migration of female Atlantic salmon (Salmo Salar) in Vindelälven.” Approved May 28, 1998.

Handledning

PhD Philip Jacobson, Predator-prey interactions, salmon population dynamics and bioaccumulation

Publikationer i urval

15. Jacobson, P., Whitlock, R., Huss, M., Leonardsson, K., Östergren, J., Gårdmark, A. 2021. Growth variation of Atlantic salmon Salmo salar at sea affects their population-specific reproductive potential. Marine Ecology Progress Series. 671:165-174. https://doi.org/10.3354/meps13734

14. Östergren J, Palm S, Gilbey J, Spong G, Dannewitz J, Königsson H, Persson J,  Vasemägi A. 2021 A century of genetic homogenization in Baltic salmon—evidence
from archival DNA. Proc. R. Soc. B 288: 20203147. https://doi.org/10.1098/rspb.2020.3147

13. Miettinen, A., Palm, S., Dannewitz, J., Lind, E., Primmer, C R., Romakkaniemi, A., Östergren, J. & Pritchard, V L. (2020). A large wild salmon stock shows genetic and life history differentiation within, but not between, rivers. Conservation Genetics.https://doi.org/10.1007/s10592-020-01317-y 

12. Östergren, J., Palm, S., Gilbey, J. & Dannewitz, J. (2020). Close relatives in population samples: evaluation of the consequences for Genetic Stock Identification. Molecular Ecology Resources. 20:498–510. https://doi.org/10.1111/1755-0998.13131

11. Laske, S.M, Amundsen, P-A., Christoffersen, K.S., Erkinaro, J., Guðbergsson, G., Hayden, B., Heino, J., Holmgren, K., Kahilainen, K.K., Lento, J., Orell, P., Östergren, J., et al. (2019). Circumpolar patterns of Arctic freshwater fish biodiversity: a baseline for monitoring. Freshwater Biology. First published: 01 October 2019. https://doi.org/10.1111/fwb.13405.

10. Jacobson, P., Gårdmark, A., Östergren, J., Casini, M., & Huss, M. (2018) Size‐dependent prey availability affects diet and performance of predatory fish at sea: a case study of Atlantic salmon. Ecosphere 9(1). DOI10.1002/ecs2.2081.

9. Whitlock, R., Mäntyniemi, S., Palm, S., Koljonen, M.-L., Dannewitz, J., Östergren, J. (2018) Integrating genetic analysis of mixed populations with a spatially‐explicit population dynamics model. Methods in Ecology and Evolution. 2018:1-19 DOI: 10.1111/2041-210X.12946.

8. Östergren, J., Nilsson, J., Lundqvist, H., Dannewitz, J. & Palm, S. (2016) Genetic baseline for conservation and management of sea trout in the northern Baltic Sea. Conservation Genetics. DOI: 10.1007/s10592-015-0770-9.

6. Östergren, J., Nilsson, J. & Lundqvist, H. (2012). Linking genetic assignment tests with telemetry enhances understanding of spawning migration and homing in sea trout Salmo trutta L. Hydrobiologa. (DOI) 10.1007/s10750-012-1063-7.

5. Östergren, J. & Nilsson, J. (2012). Importance of life-history and landscape characteristics for genetic structure and genetic diversity of brown trout (salmo trutta L.) Ecology of Freshwater Fish. Volume 21, Issue 1, January 2012, Pages: 119–133. DOI: 10.1111/j.1600-0633.2011.00529.x.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; Sötvattenslaboratoriet, gemensamt
Telefon: +46104784262, +46703461429
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM

Publikationslista: