CV-sida

Dirk-Jan De Koning

Dirk-Jan De Koning
Professor i husdjursgenetik och prodekan med ansvar för forskning

Presentation

Jag är intresserad av att fördjupa mig i den genetiska grunden för variation i komplexa egenskaper och användning av denna information i avelsprogram. Min forskning omfattar traditionella djurarter samt fisk, möss och även växter.

Forskning

Min forskning är inriktad på att koppla DNA variation till funktionell variation hos husdjur. Jag är intresserad av experimentell design samt data-analys och bioinformatik. Ett stort forskningsprojekt var utveckling av nya verktyg för molekylär uppfödning i  Mistra Biotech. .

På djurnivå har jag mycket forskning kring benstyrka i värphöns vilker är ett stort problem i alla ägg produktionssystem. Samtidig olika projekt i mjöllor kring råmjölk, icke koagulerande mjölk och genomik av fruktsamhets-egenskaper. 

Vi är i färd med  ytterligare forskning inom området vattenbruk. I periferin är jag senior redaktör för G3|Genes, Genomes, Genetics, redaktör för Genetics och f.d. redaktör för Heredity och verkställande ledamot i Genetics Society (UK)

Bakgrund

Utbildning och examina

  • 1996, MSC, Wageningen Universität
  • 2001, PHD, Wageningen Universität

Anställningar

  • 2007 - 2010 Band 4 Group Leader*, Roslin Institute
  • 2003 - 2007 Career Track Appointment, Roslin Institute
  • 2001 - 2003 Post- Doctoral position, Roslin Institute
  • 1997 - 2001 PhD Student, Wageningen University
  • 1996 – 1997 MTT Agricultural Research Centre of Finland

Handledning

PhD students, completed:

Suzanne Rowe, Roslin Institute, University of Edinburgh, defended October 2008 (main supervisor).

Alex Lam, Roslin Institute, University of Edinburgh, defended January 2009 (main supervisor).

Claudia Cabrera, Roslin Institute, University of Edinburgh, defended June 2009 (main supervisor).

Cecile Massault, Roslin Institute, University of Edinburgh and Wageningen University, defended July 2010 (co-supervisor).

Zhang Zhe, China Agricultural University, Beijing (co-supervisor), defended 2011

Eva Strucken, Humbolt University, Berlin (Co-supervisor), defended June 2012.

Imran Zahoor, Roslin Institute, University of Edinburgh, (co-supervisor) defended December 2012.

André Hidalgo, SLU and WUR, defended December 2015 (SLU main supervisor)

Bruno Louro, Universidade do Algarve, Faro (co-supervisor), defended 2015

Sandrine Duchémin, SLU and WUR, defended May 2016 (SLU main supervisor)

Xiaowei Mao, Aarhus University and SLU Defended 21 November 2016(SLU main supervisor)

Amabel Tenghe, WUR and SLU, Defended 28 April 2017 (co-supervisor)

Berihu Welderufael, Aarhus University and SLU, Defended 20 November 2017 (main supervisor)

Jovana Marjanovic. WUR and SLU, Defended 20 April 2018 (SLU main supervisor)

Sofia Nyman, SLU, Defended PhD 18 May 2018 (co-supervisor)

Levinus Leonard, UDSM Tanzania, Defended February 2019 (co-supervisor)

Juan Cordero, SLU and WUR (main Supervisor) 28 February 2020

Esinam Amuzu, Wageningen University and SLU (SLU main supervisor) 6 March 2020

Vinicius da Silva, Wageningen University and SLU (co-supervisor) 25 January 2020

 

PhD students, in-progress:

Zeratsion Abera Desta, SLU (co-supervisor)

Christer Simon, SLU and UDSM Tanzania, (main supervisor)

Redempta Athanas, SLU and UDSM Tanzania, (main supervisor)

Moses Mbiru, UDSM Tanzania, (co-supervisor)

Post-doctoral supervision

Wenhua-Wei, June 2005-May 2009, now lecturer in Statistical Genetic at Manchester University

Suzanne Rowe, October 2008-December 2010. Now Research Lead at Ag-Research New Zealand

Burak Karacaören, January 2008-June 2010, now at University of Akdeniz, Turkey

Javad Nadaf, September 2009-August 2010, now at McGill University, Canada.

Fernando Lopes-Pinto: December 2011- September 2015, now researcher at SLU

Elisabeth Jonas: March 2012-June 2016, now associate professor at SLU

Anna Maria Johansson: January 2013-June 2015, now associate professor at SLU

Sandrine Duchemin: September 2016- December 2018

Elena Mouresan: September 2016-December 2018

Martin Johnsson: March 2017-ongoing

Kim Jäderkvist: January 2018-April 2018

Sofia Nyman: June 2018-ongoing

Tomas Klingström: October 2018-ongoing

Publikationer i urval

Cabrera, C P; Dunn, I C; Fell, M; Wilson, P W; Burt, D W; Waddington, D; Talbot, R; Hocking, P M; Law, A; Knott, S; Haley, C S; de Koning, D J.  2012. Complex traits analysis of chicken growth using targeted genetical genomics. Animal Genetics 43: 163-71.  

Schokker D, DJ De Koning, JMJ Rebel, MA Smits. 2012. Shift in chicken intestinal gene association networks after infection with Salmonella. Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics 6: 339–347.

 Strucken EM, Bortfeldt RH, de Koning DJ, Brockmann GA, 2012. Genome-wide associations for investigating time-dependent genetic effects for milk production traits in dairy cattle. Animal Genetics 43: 375–382.

Volckaert FAM, Bart Hellemans, Costas Batargias, Bruno Louro, Cécile Massault, Jeroen KJ Van Houdt, Chris Haley, Dirk-Jan de Koning, Adelino VM Canario. 2012. Heritability of cortisol response to confinement stress in European sea bass dicentrarchus labrax. Genetics Selection Evolution 44:15-19.

Länkar

https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/mistra-biotech/


Publikationslista: