Tematiska utvärderingar

Senast ändrad: 04 maj 2021

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tematiska utvärderingar granskas universitet och högskolor inom olika områden som de ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning.


Kontaktinformation