Länkarkiv till nyhetsbrevet

Senast ändrad: 10 april 2024

Länkarkiv till miljöenhetens nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2022

Biokolprojektet slutrapport, länk till pdf med bilagor.

Nyhetsbrev november 2019

Nytt miljömål inköp: länk till pdf med beslutet

Nyhetsbrev juni 2019

Seminarium: Tågresor till Europa i tjänsten: Inspelat seminarium

SLU på delad 2:a plats i Naturvårdsverkets ranking: länk till rapporten. Rankingen i siffror.

Klimatramverket: Underskrivet klimatramverk.

Lysande exempel: SLU:s reseriktlinjer, SOL:s resepolicy, SOL:s blankett

Nyhetsbrev juni 2021

Yttrande miljöledningsförordning

Ett miljöcertifikat för hela SLU.

 


Kontaktinformation