Personalnytt

Senast ändrad: 26 september 2023

Nyhetsbrevet "Personalnytt" riktar sig i första hand till chefer vid SLU och personalrollen, men är fritt för alla att prenumerera på. Här hittar du ett arkiv med nyhetsbrevet från personalavdelningen


Kontaktinformation

Mejla HRADM@slu.se för att prenumerera på Personalnytt.