SLU-nyhet

Stort intresse för Äppeldagen

Publicerad: 14 maj 2024

För att svenska äpplen ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs bättre samarbeten och starkare marknadsföring, det är några av slutsatserna från Äppeldagen 2024. Mötet innehöll flera ljusglimtar, bland annat rapporter om högt söktryck på SLU:s pomologikurser, vilket borgar för en stark tillväxt inom den svenska äppelnäringen.

Bråda dagar i äppelodlingarna till trots så var intresset för att diskutera svensk äppelodling stort när institutionen för växtförädling i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp och Sparbanken Skåne bjöd in till möte med äppelnäringen i april.

Att engagemanget för äppelodling är starkt yttrar sig även i söktrycket till SLU:s äppelrelaterade kurser.

– Våra pomologikurser, som omfattar både odling och vidareförädling, ligger på tio i topp listan över SLU:s mest sökta kurser. Speciellt uppskattat är studiebesöken på exempelvis Solnäs Gård, Äppelriket och SLU Foob Lab, säger Helena Persson Hovmalm, forskare vid SLU.

För den äppelintresserade finns mycket att välja på vid SLU, bland annat sommarskolan inom projektet Newclim, där doktorander och studenter samarbetar med partners och det omgivande samhället. Och på utbildningssidan finns mer att vänta framöver.

– Vi planerar för en öppen kurs om ciderproduktion som är tänkt att ges 2025, säger Kimmo Rumpunen, forskare vid SLU, som betonar att det finns stora möjligheter för odlare som vill satsa på cideräpplen.

Mötet bjöd också på inspirerande forskningsnyheter från SLU:s forskare Anders Carlsson, Anna Erdei, Larissa Gustavsson och Jonas Skytte af Sätra, som modererade dagen. Karolina Sahle från LRF och Jan Jenssen från Kiviks musteri berättade engagerat om branschen ur ett näringslivsperspektiv.

Dagen avlutades med gruppdiskussioner om utmaningar och möjligheter för den svenska äppelodlingens framtid. En återkommande fråga var hur svenska äpplen ska lyckas i konkurrensen med importerade alternativ och några lösningar som lyftes var ökad information om svenska sorters goda egenskaper, samarbeten med grossister och handlare samt att öka kunskapen om fördelarna med att välja svenskt hos konsumenter. Dessutom betonade deltagarna vikten av samarbete.

– Ett genomgående tema är att det behövs organisering och samordning. Som ung forskare känner jag att det behövs tydliga samarbetspartners, både för vetenskaplig forskning men också för att skapa utrymme för tillämpad forskning. Jag lämnar det som önskemål till er inom näringen, sa Jonas Skytte af Sätra när han summerade dagen.

Initiativtagare till mötet var Kraftsamling Äpple som består av representanter från SLU, Riksförbundet Svensk Trädgård, LRF Trädgård, Äppelriket, Föreningen Sörmlandsäpplen samt Föreningen Svenska Must och Ciderproducenter. Ambitionen är att göra Äppeldagen till ett årligt återkommande arrangemang, årets möte var det andra i ordningen.