SLU-nyhet

En ny bakterieblanding kan bekämpa ekonomiskt viktig svampsjukdom på vete

Publicerad: 03 maj 2024
Veteax i ett växthus. Foto.

En ny lovande bakterieblandning som kan bemämpa axfusarios, en ekonomiskt viktig svampsjukdom som drabbar vete över hela världen, har tagits fram. Den här biologiska bekämpningsmetoden kan vara ett steg mot att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och få ett mer hållbart jordbruk.

Axfusarios är en ekonomiskt betydelsefull svampsjukdom i höstvete. Den orsakas av flera olika fusariumarter och kan leda till stora skördesänkningar över hela världen. Allvarligast är dock att flera av arterna kan bilda toxiner som är giftiga för både människor och djur.

Lovande bakterieblandning

Nu har forskare från SLU tagit fram en bakterieblandning som är lovande för att bekämpa axfusarios.

– Bakterieblandningen inhiberar fusariumsvampar som orsakar axfusarios, begränsar spridningen och minskar produktionen av det farliga svampgiftet deoxynivalenol, berättar, Vishnukiran Thuraga, som lett studien.

– Vår forskning kan drastiskt minska behovet av kemiska fungicider som är både kostsamma och dåliga för miljön. Förutom att minska axfusarios hjälper bakterieblandningen plantorna att växa bättre och vara friskare genom ökad fotosyntes I veteaxen, säger Aakash Chawade som koordinerat studien.

Naturliga fiender till Fusarium

Bakterieblandningen består av bakterier som är naturliga fiender till fusariumsvamparna och fungerar därför som ett biologiskt bekämpningsmedel. Både bakterier från släktena Bacillus och Pseudomonas ingår.

– Den ökade fotosyntesen i veteaxen som vi observerade kan användas som en indikator för att screena olika vetesorter för hur känsliga de är för axfusarios. På så vis kan vi få härdigare vetesorter, säger Ramesh Vetukuri.

– Vårt nästa steg är att ta forskningen ut i fält och studera hur effektiv bakterieblandningen är under olika miljöförhållanden, berättar Farideh Ghadamgahi.

– På lång sikt hoppas vi få ut det här miljövänliga växtskyddsmedlet till odlare och på så vis bidra till livsmedelssäkerheten och minskad kemikalieanvändning, avslutar Fantaye Ayele Dadi.

Fakta:

Studien finansierades av SLU Grogrund, SIDA och FORMAS