SLU-nyhet

Utlysning av tvärvetenskapliga forskarnätverk inom hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 04 mars 2024

SLU Future Food utlyser medel till tvärvetenskapliga nätverk under 2024. Sista ansökningsdag är 3 maj 2024.

Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid SLU inom området hållbara livsmedelssystem. Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom SLU.

Två nätverk beviljas 60 000 SEK vardera.

Läs mer om utlysningen och hur du söker (pdf).