SLU-nyhet

Nytt projekt för att förstå riskerna med extremväder till havs

Publicerad: 26 januari 2024
Storm på havet

Klimatförändringarna gör att extremväder till havs blir allt vanligare. Men hur påverkar egentligen extremväder som marina värmeböljor och extrema stormar fisken och fisket i Östersjön? Det ska en forskargrupp ta reda på i ett nytt projekt som leds av SLU.

For English, please change language at the top of the page.

Idag saknas både kunskap och riskanalyser av hur Östersjön och svenskt fiske påverkas av extremväder till havs. En sak som dock är säker är att extremväder till havs medför flera tänkbara risker. Exempelvis skulle fler och längre marina värmeböljor kunna förändra födoväven i Östersjön och på så sätt minska produktionen och ändra sammansättningen av fisk. Detta kan i sin tur påverka både mängden och kvaliteten på fiskets fångster. Mer intensiva stormar skulle dessutom kunna göra det svårare att fiska och samtidigt göra det osäkrare för både personal och utrustning.

– Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av klimatriskanalyser för svenskt Östersjöfiske. I den nya riskanalysen kommer vi att koppla samman de risker som uppstår när extremväder orsakar ekologiska förändringar med risker i utövandet av fiske, säger Anna Gårdmark som är professor vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och leder projektet.

Tillsammans med intresseorganisationer inom kommersiellt- och fritidsfiske samt myndigheter kommer forskarna i projektet att ta fram den första klimatriskanalysen för svenska fiskerier kopplat till extremväder.

– Riskanalysen kommer vara den första i Östersjön som görs tillsammans med de som direkt utsätts för riskerna, fortsätter Anna.

Forskarna kommer studera de ekologiska effekterna av värmeböljor med hjälp av experiment och modeller av Östersjöns födovävar. Därefter används dessa simuleringar av effekterna av framtida extremväder tillsammans med bland annat miljödata, fångstdata och kunskap från fiskerier för att analysera de ekonomiska konsekvenserna och riskerna för svenska Östersjöfiskerier.

– Med hjälp av den här nya kunskapen och dessa verktyg hoppas vi kunna motverka riskerna med extremväder, och samtidigt bidra till ett hållbart fiske och ökad återhämtningskraft hos Östersjöns ekosystem, avslutar Anna.

Anna Gårdmark, SLU

Anna Gårdmark, professor vid institutionen för akvatiska resurser på SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Fakta:

Projektet ”Marina värmeböljor och extremväder: effekter på fiskade ekosystem och risker för fiske” finansieras av forskningsrådet Formas och utförs i samarbete mellan SLU och institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), AgriFood Economics och Finlands miljöcentral (SYKE).

Läs mer om SLU:s forskning om klimatförändringarnas effekter.


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25