SLU-nyhet

Konsten att bygga hållbara flervåningshus med trästommar

Publicerad: 22 juni 2023
Förstasidan av Fakta Skog - innehåller foto av ett trähus som håller på att byggas

Att bygga flervåningshus i trä förknippas med hållbar utveckling och kan vara en möjlighet att utveckla marknaden att tänka mer cirkulärt. Tre forskare vid institutionen för skogsekonomi berättar i ett rykande färskt Fakta Skog om varför byggandet av höghus i trä går långsamt och vad som kan göras för att skynda på processen.

Inom EU står byggindustrin för 35 procent av växthusgasutsläppen. Trämaterial har en låg klimatpåverkan och kan återvinnas i större utsträckning än de material som främst används idag. Byggindustrin har dock bristande kunskap om trähusbyggande. Det saknas också en beställarkompetens och infrastruktur för träbyggande då det fram till 1994 var förbjudet att bygga höghus i trä. Genom att som exempelvis Växjö, Skellefteå och Uppsala bli uttalade ”Trästäder” kan marknadsutvecklingen för höghus i trä påskyndas. Fler åtgärder för att påskynda processen är att öka medvetenheten och kunskapen om trämaterialet, att tänka i cirkulära affärsmodeller samt integrera det finansiella, miljömässiga och sociala perspektivet.


Kontaktinformation