Hoppa till huvudinnehåll

Trävetenskap

Några områden inom trävetenskap är träteknologi och egenskaper, vedanatomi, trä och fiber mikro/ultrastruktur, fibermodifiering, mikrobiell nedbrytning av ved och vedprodukter, ved- och svampbioteknologi, molekylär mykologi och svampekologi, träskydd och beständighet samt målat trä.


Det finns 14 sidor som är taggade med Trävetenskap:

Försöksparkerna i Skogskunskaps senaste film

I Skogskunskaps senaste film får vi följa Ulf Johansson och Per-Magnus Ekö som presenterar hundra år av forskning på ek vid Tönnersjöhedens försökspark.

Stergios Adamopoulos

stergios.adamopoulos@slu.se Stergios Adamopoulos is Professor in Wood Science and Technology at the Department of Forest Biomaterials and Technology since November 2020. His academic career started

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Nudging

Nudging och medborgardeltagande som verktyg för hållbarare transportplanering anni.hoffren@slu.se Hur kan vi använda ”nudging” och medborgardeltagande i transportplaneringen? Och vad skulle det

Komplexa data blir åskådliga med musik

När man vill nå en bred publik med komplexa vetenskapliga resultat kan det vara svårt att beskriva slutsatserna. Tonsättningen av data kan vara en lösning. Tonerna kan tillsammans fånga en stor mängd

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Framgångsrik trädförbättring bör vara skonsam och inte äventyra växternas tillväxt och utveckling

Evgeniy Donev, doktorand i Ewa Mellerowic´s grupp vid UPSC, undersökte olika strategier för att genetiskt förbättra hybridasp för biobränsleproduktion. Tanken är att göra sockerarter i vedcellväggar,

Vedegenskaper påverkar hur effektivt nanocellulosa kan produceras

Nanocellulosa utgör grunden för många nya material och används redan nu för en rad olika tillämpningar. Anne Bünder, doktorand i Totte Niittyläs grupp, har undersökt hur vedegenskaper påverkar

David A. Agar

david.agar@slu.se I am interested in renewable materials and energy technologies. I currently work with thermal treatments (e.g. torrefaction, pyrolysis) of biomass and organic waste streams with an

Erik Bongcam Rudloff

erik.bongcam@slu.se Professor i Bioinformatik Mitt främsta intresse är att lösa Livsvetenskapliga problem med hjälp av bioinformatiska metoder. Koordinerar flera multidisciplinära projekt som

William Lidberg

william.lidberg@slu.se Leder en interdisciplinär forskargrupp som tittar på möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens i Sveriges skogar. Stolt skapare av SLU markfuktighetskarta och SLU

Anna Wallenbeck

Jag arbetar med forskning, undervisning och samverkan relaterat till hållbara djurproduktionssystem med fokus på djurvälfärd, avel och produktion. Jag är Universitetslektor i ämnet Djurskydd och

Loading…