Hoppa till huvudinnehåll

Trävetenskap

Några områden inom trävetenskap är träteknologi och egenskaper, vedanatomi, trä och fiber mikro/ultrastruktur, fibermodifiering, mikrobiell nedbrytning av ved och vedprodukter, ved- och svampbioteknologi, molekylär mykologi och svampekologi, träskydd och beständighet samt målat trä.


Det finns 15 sidor som är taggade med Trävetenskap:

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Minska boytan och använd trä i flerfamiljshus för att vara klimatsmart

Att ersätta betong med trä när framtidens flerfamiljshus byggs kommer att gynna klimatet och det kommer inte att öka skogsavverkningen nämnvärt, så länge våra bostadsytor inte ökar. Med korslimmad

Aspträd som har utsatts för repetitiv böjning växer snabbare

Synen av träd som vajar i vinden har inspirerat fantasin hos konstnärer och naturentusiaster, men för träden själva kan denna ständiga mekaniska stimulering vara stressande. Ett forskarlag under

SLU ska leda storsatsning på utveckling av biobaserade lim

Vid tillverkning av bland annat möbler, limträbalkar och förpackningar används enorma mängder lim, som idag nästan uteslutande är fossilbaserade. Nu ska ett konsortium bestående av tre universitet

Konsten att bygga hållbara flervåningshus med trästommar

Att bygga flervåningshus i trä förknippas med hållbar utveckling och kan vara en möjlighet att utveckla marknaden att tänka mer cirkulärt. Tre forskare vid institutionen för skogsekonomi berättar i

Försöksparkerna i Skogskunskaps senaste film

I Skogskunskaps senaste film får vi följa Ulf Johansson och Per-Magnus Ekö som presenterar hundra år av forskning på ek vid Tönnersjöhedens försökspark.

Stergios Adamopoulos

stergios.adamopoulos@slu.se Stergios Adamopoulos is Professor in Wood Science and Technology at the Department of Forest Biomaterials and Technology since November 2020. His academic career started

Nudging

Nudging och medborgardeltagande som verktyg för hållbarare transportplanering anni.hoffren@slu.se Hur kan vi använda ”nudging” och medborgardeltagande i transportplaneringen? Och vad skulle det

Komplexa data blir åskådliga med musik

När man vill nå en bred publik med komplexa vetenskapliga resultat kan det vara svårt att beskriva slutsatserna. Tonsättningen av data kan vara en lösning. Tonerna kan tillsammans fånga en stor mängd

David A. Agar

david.agar@slu.se Renewable materials and energy technologies: I work with thermal treatments (e.g. torrefaction, pyrolysis) of biomass and organic waste streams. Economic analysis and emission

Erik Bongcam Rudloff

erik.bongcam@slu.se Professor i Bioinformatik Mitt främsta intresse är att lösa Livsvetenskapliga problem med hjälp av bioinformatiska metoder. Koordinerar flera multidisciplinära projekt som

William Lidberg

william.lidberg@slu.se Leder en interdisciplinär forskargrupp som tittar på möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens i Sveriges skogar. Stolt skapare av SLU markfuktighetskarta och SLU

Loading…