SLU-nyhet

SLU-forskare i DN debatt om varför man ska låta bli att klippa gräset

Publicerad: 18 april 2023
DN artikel

Den 15 april publicerades en debattartikel om biologisk mångfald i Dagens Nyheter skriven av bland annat Christine Haaland vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Marcus Hedblom vid institutionen för stad och land.

Debattartikeln var skriven tillsammans med Sofia Ewerlöf på Livfulla Trädgårdar och Green Cities, Anna Persson, Lunds Universitet, landskapsarkitekterna Mattias Gustafsson, Urbio och Oskar Ivarsson, Mareld samt jordbruksexpert Jenny Jewert på WWF.

Budskapet riktar sig till alla trädgårdsinnehavare, men även till de som förvaltar grönytor, och forskarna vänder sig mot den traditionella uppfattningen om hur en trädgård bör se ut och skötas. De ger en historisk återblick kring hur nuvarande tankesätt har uppkommit och förklarar varför det är föråldrat. Istället ger de konkreta tips på hur man bör sköta sin trädgård för att gynna den biologiska mångfalden. De uppmanar till exempel att låta gräsmattan växa sig vild eller ersätta den med andra växter.

 

Med anledning av artikeln medverkade även Christine Haaland i en intervju i P4 Jönköping den 17 april.


Kontaktinformation

Christine HaalandForskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 

Telefon: 040-415481
E-post: christine.haaland@slu.se