SLU-nyhet

Ett år med många rekord

Publicerad: 24 februari 2023
Stora huset

I årsrapporten för Sydsvensk Skogsvetenskap framgår det 2022 var ett bra år för den skogliga institutionen i Alnarp. Det blev flera olika rekord: antalet vetenskapliga publiceringar, antalet studenter och antalet doktorander.

Allt detta specifieras i årsrapporten. Dessutom fick forskarna flera betydande forskningsanlag.

 De fem största var:

  •  Diversifiering av skog för att säkerställa dess resiliens och multifunktionalitet, 10 miljoner kronor från Formas.

  • Nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk, 10 miljoner kronor från Formas.

  • Samskapande av rådgivningstjänster och planering för diversifierad skogsskötsel i familjeskogsbruket, 10 miljoner kronor från Formas.

  • Resurseffektiva värdekedjor genom askåterföring till snabbväxande lövträd, 5 miljoner kronor från Energimyndigheten.

  • Sumpskogens återkomst – gynnande av biologisk mångfald i samband med restaurering av kolsänkor, 4 miljoner kronor från Formas.

-  Det kommer att bli en fantastisk plattform för ny intressant forskning och nya avnämarkontakter, konstaterar prefekt Magnus Löf.

Bland utbildningarna har det nya kandidatprogrammet Forest and Landscape fått en flygande start, med långt fler sökande än antalet platser.  Under 2022 började den andra årskursen, vilket bidrog till att det blev över 100 studenter vid institutionens utbildningar.

Läs hela årsrapporten


Kontaktinformation