SLU-nyhet

Jordhälsopedagogik hett ämne i Madrid

Publicerad: 07 december 2023
Jord och hand.

European Mission Soil hade sin första SoilWeek i Madrid och Christina Lundström från SLU RådNu var på plats och berättade om arbetet PREPSOILs tävling för att lyfta goda exempel på jordhälsopedagogik i grund- och gymnasieskolor.

– Jordhälsa är viktigt för jordar både i urbana miljöer, i skogen och i lantbruket. EU-kommissionen lyfter frågan på ett bra sätt. Idag jobbar man hårt med Living Labs och vänder sig brett till många olika intressegrupper. Alla behöver förstå att jordhälsa är viktigt och folk med olika erfarenhet och kunskaper behöver jobba tillsammans. PREPSOILs tävling är ett bra verktyg att nå ut, säger Christina Lundström, forskare vid SLU RådNu.

Under SoilWeek deltog över 300 personer som framför allt är forskare, beslutsfattare, lantbrukare, skogsbrukare, stadsutvecklare, markägare, företag och organisationer, men även intresserade medborgare. Intresset var stort och man pratar idag om vikten av hälsosamma jordar ur flera olika aspekter – både miljö, social hållbarhet och ekonomi. På plats fanns också Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, som leder den svenska delen av projektet.

Vinnare i PREPSOILs tävling för jordhälsopedagogik 2023 var ett exempel från Österrike, en italiensk skola kom tvåa och Naturskolan i Lund kom trea. I Madrid berättade den italienska vinnaren om sitt arbete.

Nu går det att delta i en ny utlysning för PREPSOILs nya tävling. Ansökningar kan skickas in fram till 15 januari.

Du kan även kika på filmen om det svenska bidraget om Carolina Lindeblad och hennes kollegor på Naturskolan i Lund.